Noutăți

Ministrul ECC față în față cu pedagogii și angajații din cultură

Vizita dnei Monica Babuc, ministrul Educației, Culturii și Cercetării, la Ștefan Vodă a avut un program foarte încărcat. În pofida acestui fapt, ministrul împreună cu dl Nicolae Molozea, președintele raionului, și dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale, a reușit să viziteze liceul teoretic „Ștefan Vodă”, tabăra „Dumbrava” și să se întâlnească cu cadrele didactice și angajații din domeniul culturii din raion. Această întrunire a avut loc la școala de arte „Maria Bieșu”. Dna Babuc a vorbit despre principalele reforme inițiate de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, precum: eficientizarea și debirocratizarea sistemului educațional prin aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentației școlare și rapoarte în învățământul general; revizuirea și adaptarea curriculei școlare la necesitățile actuale (prin introducerea mai multor discipline opționale și reconceptualizarea unora obligatorii); aprobarea Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă al personalului didactic din învățământul general etc. Ministrul a informat că, începând cu acest an, cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul general sunt gratuite și numai în 2018 vor fi cca 16 mii de beneficiari.

Oficialul a remarcat importanța implementării diverselor proiecte care oferă mai multe şanse de a accede la surse de finanţare internă şi externă. În această ordine de idei, Monica Babuc a menționat rezultatele remarcabile ale bibliotecilor publice care au devenit parte al Programului Novateca îmbunătățind considerabil calitatea serviciilor prestate beneficiarilor, dar și condițiile de lucru. Un alt exemplu – lucrările de reparație la liceul teoretic „Ștefan Vodă” cu asistența financiară din partea României și Consiliului raional.

Dialogând cu cei prezenți în sală, ministrul a dat dovadă că cunoaște problemele cu care se confruntă atât cadrele didactice, cât și angajații din sfera culturii. A fost pusă în discuție educația inclusivă, lipsa cadrelor calificate, necesitatea majorării salariilor, inclusiv specialiștilor din cadrul direcțiilor educație și cultură unde deficitul de cadre constituie 50 procente etc.

Dna Babuc a asigurat prezența că comunitatea pedagogică și cea culturală va avea o comunicare cu mult mai bună cu ministerul de resort pentru a soluționa problemele prin efort comun și conlucrare strânsă.

Președintele raionului a mulțumit ministrului pentru promovarea politicilor noi în domeniul educației și culturii, pentru implicarea personală în rezolvarea problemelor ce țin de raionul Ștefan Vodă. Astfel, au fost alocate 500000 lei pentru reparația casei de cultură din Carahasani, sediul vechi al procuraturii va fi transmis la balanța Consiliului raional pentru viitorul muzeu.