Cultură, Tineret, Sport și Turism Noutăți

Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a efectuat o vizită de lucru în Ștefan Vodă

În cadrul programului de lucru al Guvernului RM în raionul Ștefan Vodă, Ministrul Culturii, Sergiu Prodan, a avut o întrevedere cu șefa Direcției cultură, tineret, sport și turism, Valentina Uța. La întrunire au fost discutate planurile și proiectele la care lucrează Direcția pentru a asigura dezvoltarea domeniului culturii și turismului, s-a făcut trecerea în revistă a problemelor  și posibilelor soluții de depășire a acestora în domeniul culturii la nivel local, a fost discutată problema lipsei și a exodului cadrelor din domeniul culturii.

Apoi  a urmat vizita în teritoriu  – Casa de cultură din Ștefan Vodă (directoare Emilia Tincu, lider sindical), Centrul turistic „La Porțile Raiului„  (directoare Antonina Calalb) satul Căplani, unde a fost surprins de improvizarea  teatralizată (salutul tunurilor de pe vremea lui Ștefan cel Mare, crama lui Dionis, izvoarele satului); Casa de Cultură și Biblioteca Publică din satul Carahasani, unde a asistat la repetiția colectivului folcloric de copii alături de primarul satului Oleg Ciobanu și angajații instituției (director, Dorel Cociu, conducătorul formației de fluierari Dorin Ceban,  conducător artistic Angela Buza, bibliotecara Liuba Arpentii).

În discuțiile cu angajații din domeniul culturii s-au abordat  subiecte ce țin de funcționalitatea instituțiilor din raion (case de cultură, biblioteci și muzee);  de cadrul de funcționare a caselor de cultură (noțiunea de casă de cultură și-a legalizat existența în cadrul Legii Culturii, modificate recent); despre rolul bibliotecilor ca centre de informare pentru populație și dificultățile întâmpinate sub aspectul salarizării echitabile; promovarea și păstrarea patrimoniului istoric din localități; dezvoltarea turismului, oportunități de a realiza proiecte de mobilizare a instituțiilor-concertistice din subordinea ministerului și formare continuă, ca și garant al succesului, prin adaptare de viziune.

Ministrul Prodan a apreciat efortul autorităților publice locale de nivelul I și II, a partenerilor de dezvoltare și a angajaților din domeniul culturii de a sprijini  evenimentele cu caracter cultural – educativ, turistic și și-a exprimat convingerea că acestea vor avea rezultat și eficiență maximă doar printr-un parteneriat comun inteligent: APL-urile vin cu infrastructură și întreținere a obiectivelor culturale, iar Ministerul Culturii, prin reprezentanții din teritoriu – cu oameni și evenimente ca la carte, dar și cu politici culturale pe măsura așteptărilor.

Deoarece suntem în pragul sărbătorilor de iarnă, Domnul Ministru a avut ocazia să audieze frumoasele colinde interpretate de membrii formației folclorice „Vatra” de la casa de cultură din or. Ștefan Vodă. La rândul său, Sergiu Prodan a venit cu un gest frumos aducând daruri și cu un spectacol – matineu „În țara minunilor„ prezentat de teatrul republican de păpuși „Licurici„ (Chișinău) fiind inițiatoare dna director al teatrului Ala Toma, surpriza fiind îndreptată către copii Centrului de plasament a copiilor în situații de risc „Încredere” din or. Ștefan Vodă, și a elevilor școlii primare „Grigore Vieru” din or. Ștefan Vodă.