Noutăți

Ministru al sănătății în vizită de lucru în raionul Ștefan-Vodă

Ministru al sănătății dna Ruxanda Glavan, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă din intenția de a cunoaște personal situația reală ce ține de sistemul de sănătate și calitatea serviciilor prestate în instituțiile medicale la nivel de raioane, totodată răspunzând la îndemnul președintelui raionului, dlui Nicolae Molozea, de a discuta în teritoriu unele probleme existente în diferite instituții de profil.

Întâi de toate dna Glavan, însoțită de dl Victor Savin, consilier al ministrului, dnii Nicolae Molozea și Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, au vizitat centrul de sănătate Olănești unde a avut loc recepția finală a lucrărilor efectuate (centrul a fost dat în exploatare un an în urmă). Ministru a mers prin toate cabinetele, laborator, a discutat cu lucrătorii medicali, punând unele întrebări ce țin de activitatea lor de zi cu zi – aprovizionarea cu medicamente, materiale consumabile, funcționarea sistemului informațional, condițiile de lucru, probleme și doleanțe.

Cea mai mare problemă ține de lipsa cadrelor, a informat dna Maria Arșer, directorul centrului de sănătate, instituția are nevoie de doi medici de familie. Condițiile de lucru sunt foarte bune atât pentru lucrători medicali, cât și pentru pacienți. Cazangeria funcționează bine, cheltuielile pentru încălzire s-au redus de două ori în comparație cu edificiul vechi. Centru dispune de cabinetul stomatologic, staționarul de zi, cabinete pentru imunizări și triaj etc. Medicul-ginecolog, dna Natalia Pridvornîi, care activează în această funcție 50 de ani, întrebată dacă nu vrea să plece la odihna binemeritată, a exclamat: „Să mă duc la pensie de la așa condiții?!! Vin la serviciu cu cea mai mare plăcere și încă am puteri să fiu de folos pacientelor mele.”

Dl Petru Marcov, primar de Olănești, încă odată și-a exprimat recunoștința față de Banca Mondială, CNAM și Consiliul raional, care au asigurat finanțarea construcției, în total 1 mln 800 mii lei, și a promis că administrația publică locală permanent va avea în vizor activitatea centrului de sănătate.

În or. Ștefan-Vodă dna Glavan a vizitat spitalul raional. Dl Vasile Plămădeală, directorul instituției, a informat ministru despre tot volumul lucrărilor executate întru renovarea capitală a spitalului. Ministru a discutat cu medicii, apoi a comunicat cu pacienții aflați în diferite saloane. Bolnavii sunt mulțumiți de condițiile create, o pacientă spunând cu un sentiment de mândrie că nici la Chișinău nu sunt așa condiții bune. Astfel, lucrările de renovare a spitalului odată începute trebuie să fie duse la bun sfârșit – poziția aceasta a conducerii spitalului și a raionului va fi susținută, în măsura posibilităților, și de Ministerul Sănătății.

Dna Ruxanda Glavan a venit cu un mesaj important pentru lucrătorii medicali din raion cu care s-a întâlnit în incinta centrului de sănătate Ștefan-Vodă. În activitatea ministerului accentul va fi pus pe resurse umane. Deși situația în sistemul sănătății este destul de gravă – datoriile instituțiilor medicale din țară față de diferiți furnizori constituie 500 mln lei (spitalul din Ștefan-Vodă este o excepție în acest sens), a fost elaborat un nou regulament cu privire la salarizare a lucrătorilor medicali. Salariile angajaților din sistemul sănătății trebuie să depășească salariul mediu pe țară de două ori, susține ministru. Acest scop va fi atins treptat prin măsurile stipulate în regulament. Va fi întreprins un șir întreg de măsuri pentru a stimula tinerii specialiști să vină la muncă în centre raionale și sate. În discursul său ministru a abordat și alte probleme importante rezolvarea cărora va avea un impact pozitiv asupra întregului sistem de sănătate.

Situația în instituțiile medicale din raion, cu toate problemele existente, nu este cea mai rea, a concluzionat dna Ruxanda Glavan. În raionul Ștefan-Vodă există o conlucrare bună între administrația publică locală de nivelul doi și instituțiile medicale, Consiliul raional alocă surse financiare atât pentru reparații și dotare cu echipament, cât și pentru contribuție la proiecte, însă aceste relații, la insistența ministerului, vor fi stabilite și prin lege.

Deloc nu va fi ușor de a ridica considerabil calitatea serviciilor medicale prestate în toată țara, de a schimba atitudinea unor lucrători medicali față de pacienți, însă altfel nu va fi posibil de a întoarce încrederea populației în medicina națională. Calea reformelor pe care a pornit dna Rusanda Glavan și Ministerul Sănătății e anevoioasă, plină de piedici, însă important să faci primii pași, pe urmă va fi mai ușor…

Valentina GORNOSTALI