Noutăți

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul de Granturi pentru anul 2017

Ministerul Tineretului și Sportului a lansat Programul anual de Granturi dedicat susținerii și dezvoltării sectorului neguvernamental de tineret din Republica Moldova prin care se va oferi, în bază de concurs, suport logistic și financiar inițiativelor, programelor și proiectelor de tineret, consolidând în acest mod cooperarea cu societatea civilă.

Entități eligibile pentru participare la concurs: Organizaţii de tineret din Republica Moldova care desfăşoară proiecte şi iniţiative de tineret cu impact în politica de tineret la nivel naţional cât şi regional.

Vor fi susținute proiectele care vor contribui la implementarea planului de acţiuni al Strategiei Național de Dezvoltarea a Sectorului de Tineret 2020  în baza a patru priorităţi:

  • Participarea tinerilor;
  • Servicii pentru tineri;
  • Oportunităţi economice pentru tineri;
  • Consolidarea sectorului de tineret.

Acţiunile care pot fi susținute în cadrul Programului de Granturi includ următoarele: campanii, cursuri, concursuri, târguri, simpozioane, festivaluri, forumuri, seminarii, training-uri, instruiri, mese rotunde, expoziții, dezbateri, consultări, congrese, conferinţe, schimburi de experienţă bilateral şi multilaterale, participări la evenimente internaţionale, întâlniri oficiale, cursuri de instruire, crearea de site-uri şi de reţele de comunicare, realizarea unor emisiuni radio şi televizate precum şi alte acţiuni similar consacrate sectorului de tineret.

Valoarea grantului oferit:

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel local/regional suma minimă acordată poate fi de 70 000 lei până la 200 000 lei maximum.

Pentru proiectele care se vor realiza la nivel naţional/internaţional suma minimă acordată poate fi de 100 000 lei până la 350 000 lei maximum.

Proiectele înaintate spre finanţare vor avea o durată maximă de implementare de 10 luni şi trebuie să se încheie în luna decembrie a anului 2017. 

Modul de aplicare: Dosarul completat poate fi depus până la data de 13.02.2017, ora 16:00, la Cancelaria Ministerului Tineretului şi Sportului, mun. Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 162.

Regulamentu-cadru privind organizarea și desfășurarea programului de granturi pentru tineri precum și anexele acestuia, formularul de aplicare, forma bugetului și alte documente necesare pentru depunerea dosarului le puteți descărca accesând linkul de mai jos:

Regulament-cadru_privind_organizarea_si_desfasurarea_programului_de_granturi_pentru_tineret.doc

Detalii suplimentare referitor la concurs pot fi solicitate la nr. de telefon: 022.820.864 (Direcția Programe de Tineret) sau la adresa de email: tineret@mts.gov.md.

Pentru detalii nu ezitați să contactați și specialiștii Direcției Economie și Atragerea Investițiilor din cadrul Consiliului Raional Ștefan Vodă la numărul de telefon: 0242-2-20-81 sau să scrieți la adresa de email: economie.sv@gmail.com