Noutăți

Minimalizarea riscurilor în perioada rece a anului – obiectiv comun

La 28 octombrie curent, la Consiliul raional, a avut loc o ședință de lucru a reprezentanților Direcției generale asistență socială și protecția familiei, Secției situații excepționale Ștefan Vodă, Secției securitate publică a Inspectoratului de poliție, Poliției de frontieră în scopul de elaborare a măsurilor comune cu privire la minimalizarea riscurilor de producere a incendiilor și cazurilor de intoxicare cu produsele arderii, de monitorizare a situației persoanelor vârstnice singuratice, familiilor socialmente vulnerabile în perioada rece a anului. Planul elaborat prevede razii comune, informarea cetățenilor privind exploatarea corectă a sobelor, cazanelor etc. și controlul stării acestora, identificarea persoanelor care se află în situație de risc din orice motiv și acordarea ajutorului necesar. Fiecare serviciu, acționând conform atribuțiilor și depistând diferite situații în care nu poate să se implice nemijlocit, va informa administrația publică locală de nivelul I și II, după necesitate, serviciul abilitat care va întreprinde măsuri necesare în vederea minimalizării riscurilor pentru cetățeni.

Totodată, membrii grupului comun îndeamnă locuitorii raionului care cunosc persoanele care se află în situație grea de viață să informeze asistentul social al primăriei și administrația publică locală despre aceste cazuri.

Acționând împreună, îndeplinind atribuțiile de serviciu cu maxima responsabilitate, vom putea evita diferite situații de risc sporit (incendii, intoxicări, moartea din cauza stării sănătății, frigului cumplit în casă, prăbușirii sub gheață etc., etc.).

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”