Noutăți

Minimalizarea riscului de incendii în localurile de agrement

Întru minimalizarea riscului de producere a incendiilor și altor situații excepționale la obiectivele de agrement (restaurante, săli de ceremonii, cluburi de noapte, discoteci) cu capacitatea de peste 50 de persoane, colaboratorii serviciului apărare împotriva incendiilor și secției situații excepționale Ștefan Vodă în comun cu colaboratorii Inspectoratului de poliție au supus unui control riguros obiectivele de agrement din raion.

A fost depistat un șir întreg de încălcări ale regulilor de apărare împotriva incendiilor care pot pune sub pericol viața și sănătatea oamenilor. Astfel, practic toate localurile (au fost verificate 16 obiective de agrement din Ștefan Vodă, Antonești, Talmaza, Volintiri, Purcari, Palanca) nu sunt dotate cu sisteme automate de semnalizare și de avertizare a incendiului, masa lemnoasă, draperiile și decorurile nu sunt ignifugate pentru a le proteja contra acțiunii focului și a le mări rezistența la ardere, tavanele sunt executate din materialele combustibile. Au fost depistate localuri care nu sunt dotate cu mijloace primare suficiente de intervenție la incendiu sau acestea nu sunt testate și verificate, la fel, pe alocuri nu este verificată rezistența izolației rețelelor electrice, utilajului, prizelor de pământ și protecției de paratrăsnet, într-un local este blocată o cale de evacuare. În acest context lipsa planului-schemă de evacuare în caz de incendiu sau tabelei cu indicarea numărului de telefon 901 sunt încălcările cele mai neînsemnate.

Ca urmare a verificărilor, au fost întocmite procese verbale cu privire la contravenție conform art. 358 al Codului contravențional al Republicii Moldova cu aplicarea amenzilor de la 20 u. c. (400 lei) până la 200 u. c. (4000 lei). Totodată în privința unor obiective de agrement au fost întocmite cereri în judecată privind suspendarea activității și decizia de suspendare a activității obiectivului, de interzicere a exploatării clădirilor. Au fost emise și hotărâri ale instanței de judecată privind suspendarea activității a unora obiective de agrement până la remedierea deficienților depistate și emiterea hotărârii judecătorești adăugătoare. N-au fost întocmite cereri de chemare în judecată privind suspendarea activității față de unele obiective de agrement, deoarece factorii de decizie ai acestor obiective au lichidat toate încălcările depistate în termen restrâns.

De asemenea, au fost supuse supravegherii de stat privind evacuarea, evaluarea riscurilor de incendiu 20 case de cultură, unde, la fel, au fost constatate încălcări specifice fiecărui obiectiv, factorilor de decizie fiind înmânate prescripții cu indicarea termenului de lichidare a neajunsurilor depistate.

Tragedia de la clubul „Colectiv” din București soldată cu multiple jertfe omenești a fost acel clopot care a bătut alarma pentru a impune organele abilitate din România și alte țări să întreprindă măsurile necesare pentru prevenirea altor nenorociri din cauza neglijenții și iresponsabilității factorilor de decizie. La indicația președintelui raionului dlui Nicolae Molozea, echipa comună de specialiști a efectuat un volum mare de lucru de importanță vitală în raionul Ștefan Vodă, rezultatele căruia au fost aduse la cunoștința președintelui raionului. După expirarea termenilor prescrise de toate instanțele iarăși vor fi făcute verificări și întreprinse măsuri de rigoare în cazul nerespectării de către proprietarii localurilor regulilor de apărare împotriva incendiilor.

Nicolae CEBAN,

specialist în aparatul președintelui raionului, membru echipei comune de lucru