Noutăți

Mijloace financiare din fondul de rezervă, reparizate petiționarilor

Membrii Comisiei pentru evaluarea demersurilor de acordare a mijloacelor financiare din fondul de rezervă al bugetului raional s-au întrunit în ședință la 12 noiembrie curent. Au fost examinate 64 de dosare depuse de petiționari, dintre care o petiție a fost respinsă din cauza că nu întrunea cerințele Regulamentului, încă o petiție a fost remisă comisiei raionale excepționale – e vorba de alunecări de teren.

În perioada dintre ședințele Consiliului raional prin dispoziția președintelui raionului au fost alocate, în cazuri de urgență, surse financiare în sumă de 21 mii lei.

După ședința Consiliului raional decizia cu privire la acordarea surselor financiare cetățenilor raionului aflați în situație grea de viață va fi publicată, ca și celelalte, pe site-ul Consiliului raional în rubrica „Transparența decizională” „Deciziile Consiliului raional”.