Noutăți

Mihail Morari la 90 de ani

La 21 septembrie curent dl Mihail Morari, fost preşedinte al comitetului executiv raional Suvorov (aşa se numea raionul nostru) în perioada 1968-1973, a împlinit venerabila vârstă de 90 de ani. Despre acest Om de o deosebită inteligenţă, competenţă şi cumpătare, care avea o atitudine respectuoasă faţă de orice persoană, lucru necaracteristic pentru mulţi conducători de anumit rang din acea perioadă, până astăzi se povestesc lucruri ce trezesc admiraţia. Dl M. Morari a fost un om cu demnitate, cu verticalitate, dar şi cu o capacitate de muncă foarte eficientă. Contribuţia dlui M. Morari în devenirea raionului nostru, căci el a intrat în funcţia de preşedinte al executivului practic după trei ani de la fondarea raionului, a fost enormă.

Şi este de-a dreptul notabil faptul că actuala conducere a raionului, ţinând cont de meritele deosebite ale dlui M. Morari, s-a deplasat în acea zi în s. Zaim din raionul Căuşeni, unde locuieşte acum nonagenarul – cel care împlinise 90 de ani. În componenţa solidei delegaţii au fost dl Nicolae Molozea, preşedintele raionului, dnii Vasile Gherman şi Alexandru Pavlicenco, vicepreşedinţi ai raionului, dl Ion Ţurcan, secretarul Consiliului raional, dnii Nicolae Orlov şi Vasile Belibov, consilieri raionali, ultimii doi, cum s-au exprimat ei, „având norocul şi onoarea să lucreze împreună.”

–Dle Morari, am auzit atâtea lucruri bune, demne despre D-voastră şi activitatea pe care aţi desfăşurat-o în raionul nostru, că am considerat o onoare pentru noi să venim să Vă felicităm cu prilejul acestui frumos jubileu şi să Vă exprimăm sincera noastră recunoştinţă pentru tot ce-aţi făcut pentru raionul nostru, a menţionat dl Nicolae Molozea, înmânându-i jubiliarului flori şi un cadou cu adevărat de preţ.

Experienţa Dvs. de lucru rămâne foarte apreciată în raionul nostru, de aceea am fi foarte bucuroşi dacă veţi accepta să ne faceţi o vizită la Ştefan-Vodă – organizăm noi această vizită cu plăcere. Sunt sigur că aveţi multe a ne spune şi că la această eventuală întâlnire vor dori să vină mulţi dintre cei cu care aţi lucrat împreună sau care Vă cunosc activitatea pe care v-o apreciem foarte înalt. În genere, vrem să ştiţi că numele Dvs. în raionul Ştefan-Vodă nu numai că nu e uitat, ci e pronunţat cu mare respect şi recunoştinţă.

Întâlnirea a durat peste o oră şi jumătate şi s-a desfăşurat într-o atmosferă excepţională, de mare căldură. Dl M. Morari a povestit lucruri interesante şi importante din perioada de atunci, despre oamenii din raionul nostru care au devenit parte a vieţii Domniei sale, la care el ţine foarte mult. Dnii N. Molozea, V. Gherman, A. Pavlicenco i-au povestit jubiliarului despre ceea ce se realizează acum în raion, subliniind că ei au preluat de la generaţiile de mai înainte un lucru important: conştientizarea faptului că a ţine la raionul Ştefan-Vodă înseamnă a munci din plin pentru dezvoltarea lui.

A fost o discuţie plină de suflet, o discuţie între nişte oameni pe care îi uneşte strâns un lucru: ei ţin la demnitatea şi prosperarea raionului Ştefan-Vodă.

Valeriu GAJU, „PRIER-info”