Noutăți

Mesajul președintelui raionului de Ziua Independenței Republicii Moldova

Mult stimați concetățeni!

Azi marcăm sărbătoarea națională — Ziua Independenței Republicii Moldova. Ziua care va rămâne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în paginile cronice a edificării statului nostru – Republica Moldova. Independența a creat noi oportunități și responsabilități  pentru dezvoltarea țării pe cale democratică.

Au trecut 30 ani de când Parlamentul Republicii Moldova la 27 august 1991  ”… în numele întregii populații  a republicii, în fața întregii lumi… a declarat Republica Moldova stat suveran, independent și democratic, liber să-și hotărască prezentul și viitorul fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile și năzuințele sfinte ale poporului, în spațiul istoric și etnic al devenirii sale naționale”.

Declarația privind independența Republicii Moldova a fost adoptată prin vot deschis, nominal sub semnătură personală a 282 din cei 380 de deputați, aleși în Parlamentul Republicii Moldova de legislatura XII.

Cu o deosebită mândrie amintesc numele celor care au pus semnătura pe declarație au depus-o toți cei 7 deputați: Nicolae Malachi, Nicolae Grosu, Dumitru Croitoru, Dumitru Brașoveanu, Valeriu Cibotaru, Ion Lapaci, Vasile Vartic—aleși în Parlamentul Republicii Moldova pe circumscripțiile uninominale din partea raionului nostru.

Mulți dintre ei nu mai sunt astăzi alături de noi.

Proclamarea independenţei a pus doar începutul creării bazei juridice a noului stat, însă cel mai dificil lucru, şi anume—constituirea de facto a acestuia—urma să fie realizată în condiţii destul de dificile.

Nu putem să vorbi despre independență fără aminti eroismul celor care au participat în războiul de pe Nistru. Despre cei care au apărat integritatea și independența acestui stat ce se numește Republica Moldova.

Eroismul lor nu se dă uitării, ci rămân file vii ale istoriei noastre. Și este de datoria noastră să-i onorăm, să le oferim recunoștința pentru pace.

Calea consolidării independenţei este o cale pe care fiecare ţară o parcurge în felul său.Specificul Moldovei constă în faptul că ea, dobândind cea mai largă recunoaştereinternaţională, depune eforturi considerabile pentru a deveni un stat consolidat cu valori democratice și spirituale, aspirând spre cele mai înalte cote de dezvoltare. Evident 30 ani este o perioadă de timp în care am înregistrat ascensiuni și descensiuni.

Conștientizăm cu toți că o adevărată independență presupune, în primul rând, bunăstare  cetățenilor, pace și dorința popoarelor de a trăi pe acest pământ, grija statului pentru cetățenii lui, triumful legii și dreptății.

Adevărata independență se afirmă și prin sentimentul de mândrie, manifestată de cetățeni pentru patria lor, încredere într-un viitor prosper al ei.

Asta presupune că e nevoie de o consolidare a eforturilor pe toate dimensiunile ale societății. Este important să muncim pentru a avea instituiții competitive, a avea o economie dezvoltată cu aplicarea tehnologiilor avansate. Am speranța că raionul Ștefan Vodă are viitor frumos pentru că locurile pitorești, oamenii mărinimoși și ospitalieri, harnici și frumoși la chip nu au o dată au demonstrat că se poate și putem săînregistrăm cele mai înalte cote ale succesului.

În speranța că vom tinde sincer să realizăm aceste intenții nobile, din numele Consiliului raional Ștefan Vodă și al meu personal felicit cu maximă căldură toți cetățenii raionului Ștefan Vodă cu prilejul Zilei Independenței, dorindu-vă  multă sănătate, bunăstare materială și spirituală, pace în țară și în sufletele Dumneavoastră, noi succese și noi realizări!

Ne dorim cu toții să avem o țară independentă, suverană și integră.

Să ne iubim țara! Să avem încrederea în propriile forțe, pentru a făuri un viitor frumos pentru copii și nepoții noștri.

Vasile MAXIM,

președintele raionului Ștefan Vodă