Noutăți

Mesajul aniversar al președintelui raionului

  Anul acesta marcăm la 23 decembrie 57 de ani de la fondarea raionului Ștefan Vodă. Este prilejul care ne unește pentru că e sărbătoarea comună a tuturor:  a celor care s-au născut aici și a celor care și-au legat continuu soarta de Ștefan Vodă – un colțișor pitoresc, care contribuie la dezvoltarea şi prosperarea Republicii Moldova.

  57 de ani în viața unui om, constituie o bună parte a ei, iar pentru o unitate administrativ-teritorială este timpul când se pune temelia, când se începe a scrie istoria ei. Pe parcursul întregii sale istorii de la fondare și până în prezent raionul a parcurs o cale de mari transformări cu multiple încercări, speranțe și realizări.

  Ceea ce avem azi este moştenire de la temerarii raionului, care au avut veneraţia de a munci mult prea mult pentru făurirea traiului viitoarelor generaţii. Istoria raionului, mai întâi de toate e istoria oamenilor, care au un rol important în dezvoltarea comunității. Lucrurile de ieri şi de azi devin garanţia pentru mâine. Datorită valorilor pe care le avem şi oamenilor noştri, suntem cunoscuţi şi ne mândrim de succese, pe măsura meritată. Căci, principala bogăție a raionului Ștefan Vodă sunt oamenii săi: muncitori și perseverenți, talentați și cu suflet deosebit.

  Pe această palmă de pământ s-au născut, au crescut și au mers în lumea mare un număr impunător de personalități marcante, oameni de știință și de cultură învredniciți de titluri academice, diplomați, politicieni, militari, medici și pedagogi, iscusiții conducători de întreprinderi și instituții de stat care sunt  cunoscuți nu numai la noi în țară, dar și peste hotarele ei, care au dus în lume faima raionului Ștefan Vodă prin realizările lor excepționale.

  Cu pietate și respect amintim  numele Primadonei Operei Naționale, artistă a poporului, laureată a premiilor de stat, academician, cavaler al Ordinului Republicii și deținătoarea Ordinului Național «Steaua României» regretatei Maria Bieșu; academicianului, doctor habilitat în medicină, cavaler al Ordinului Republicii, profesorului universitar Gheorghe Ghidirim; academicianului, doctor în medicină, doctor habilitat în biologie, profesorului universitar Valeriu Rudic; academicianului, doctor habilitat în științe fizico-matimatice, profesorului universitar Mitrofan Ciobanu; fost  membru al Academiei «Oxford», eminent a chirurgiei de inimă a URSS, doctorului în științe medicale Valentin Vasilev; academicianului Alexei Palancean; distinșilor savanți Tihon Cealâc, Vasile Grosu; actrițelor  Ecaterina Malcoci, surorilor Nina și Maria Doni, Efroseniei Dobîndă —Volontir, actorului Spiru Haret; medicilor cu renume Nichifor Vasiliev, Ion Corcmari, Nicolae Șavga, Andrei Morari; marelui sufletist Ștefan Culea, scriitorului Petru Dudnic și multe alte personalități.

  Astăzi, la cea de-a 57-a aniversare de la formarea raionului Ștefan Vodă, în numele conducerii și a Consiliului raional, aduc sincere felicitări tuturor locuitorilor și băștinașilor raionului. Vă mulțumesc pentru munca conștiincioasă și aportul fiecăruia în domeniul său, pentru conlucrare, pentru perseverență și devotament, dragostea față de baștină. Vă doresc multă, multă sănătate, bunăstare materială și spirituală, soare și căldură sufletească. Raionul, ce poartă numele glorios al domnitorului să fie mereu acel colț de rai pentru întâlnirile fericite și evenimentele vesele, mereu să prospere și să ofere fiecărui cetățean speranța în bine, să fie mereu împlinirea visului cel mai de preț. La mulți ani Ștefan Vodă!

                    Cu profund respect,

            Vasile MAXIM, președintele raionului