Noutăți

Mesajul aniversar al președintelui raionului

Multstimați concetățeni!

Orice națiune are în istoria sa un punct de cotitură, acel moment-zero care îi determină soarta. Pentru Republica Moldova, data de 27 august are semnificația libertății atât de râvnite ani la rând.

În 27 august 1991 s-a organizat Marea Adunare Naţională, care a impus Parlamentului votarea nominală a Declaraţiei de Independenţă. În urma acestei declarații, Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent. Proclamarea independenţei a constituit urmarea unui proces complex, creând noi oportunități și responsabilități  pentru dezvoltarea țârii pe cale democratică.

Ziua Independenţei este  sărbătoarea națională care va rămâne pentru totdeauna înscrisă cu litere de aur în paginile cronice a edificării statului nostru – Republica Moldova.

Provocările din an în an sunt tot mai mari și tot mai grele, dar este important să putem să învățăm din greșelile trecutului și să privim cu încredere în viitor! Să ne cultivăm conștiința națională, să fim uniți şi să ne bucurăm că avem o bucată de pământ pe care ne vom simți oricând acasă.

Ţara suntem noi şi faptele noastre! Noi decidem cum va fi scrisă istoria şi cum va arăta viitorul. Cele mai adânci urme în destinul unei ţări sunt lăsate de hotărârile inspirate sau nereuşite ale oamenilor de stat. Cum a pornit Republica Moldova pe drumul independenţei şi unde a ajuns? Vă invităm să răspundem împreună  la această întrebare, răsfoind filele trecutului, ca să ştim ce avem de făcut de acum încolo.

Ziua de 27 august trebuie să ne unească și să ne consolideze în jurul unui ideal frumos de libertate, în dorința comună de a avea un destin mai bun. Un destin pe care să-l acceptăm și pe care să fim mereu gata să-l apărăm, căci calea spre democrație presupune muncă asiduă, perseverență, sacrificiu și un sentiment profund de solidaritate. Asumându-ne aceste calități, noi vom reuși să facem față provocărilor timpului, să le transformăm în oportunități și să contribuim plenar la dezvoltarea țării.

În speranța că vom tinde sincer să realizăm aceste intenții nobile, în numele Consiliului raional Ștefan Vodă și al meu personal felicit cu maximă căldură toți cetățenii raionului Ștefan Vodă, cu prilejul Zilei Independenței, dorindu-vă  multă sănătate, bunăstare materială și spirituală, prosperitate, familiile să vă fie fericite, pace în țară și în sufletele Dumneavoastră, noi succese și noi realizări.

Ne dorim cu toții să avem o țară independentă, suverană și integră.

Să ne iubim țara! Să avem încrederea în propriile forțe, pentru a făuri un viitor frumos pentru copii și nepoții noștri.

                   Cu profund respect,

                                                         Vasile MAXIM, președintele raionului