Noutăți

Mesaj de salut

27   noiembrie – Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare

Fiecare sărbătoare îşi are adresaţii şi sărbătoriţii ei, care în această zi sunt onoraţi în mod deosebit – fie că asta se referă la pedagogi, medici, asistenţi sociali, automobilişti, funcţionari publici, constructori, bibliotecari etc. Însă după numărul sărbătoriţilor, amploarea evenimentului pentru întregul raion Ştefan-Vodă Zilei lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare îi revine o importanţă deosebită. Această sărbătoare este consemnată la rang raional de decenii în mod deosebit, cu tradiţii bine înrădăcinate. Nu va fi o excepţie nici anul acesta, pentru că oamenii gliei, specialiştii şi lucrătorii din acest domeniu au meritat acest lucru prin modul cum au lucrat în 2016.

A fost şi acest an 2016 unul destul de complicat. Şi totuşi până la urmă, prin efortul depus de fiecare la locul său de muncă, agricultorii au reuşit să obţină rezultate care le permit să-şi înscrie acest an în activul său. Pentru a înţelege cât de cât clar care sunt parametrii anului agricol 2016 sunt necesare măcar câteva cifre dintre cele principale, semnificative. Astfel, în 2016 agenţii economici din agricultura raionului au produs 126.606 tone de cereale şi leguminoase, 36.894 tone de floarea-soarelui, 12.261 tone de legume, peste 19.000 t de fructe, 12.284 t de struguri, 10.354 t de cartofi etc. Costul total al producţiei agricole produse în raion, în preţuri curente, a depăşit cifra de un miliard de lei.

Şi mai are o caracteristică acest an: volumul investiţiilor agenţilor economici în procurarea tehnicii, utilajului agricol, în infrastructura postrecoltare, în echipament şi utilaj pentru irigare a trecut peste 130 mln lei. Iar asta înseamnă grija de ziua de mâine a agriculturii.

Împărtăşesc şi eu cu mândrie opinia celor care consideră raionul Ştefan-Vodă unul din cele mai performante din ţară în ceea ce se referă la cultura agriculturii, la măiestria experimentaţilor noştri agricultori, la calităţile deosebite ale conducătorilor şi specialiştilor din gospodăriile raionului. Ne-au confirmat-o de-a lungul anilor: ei ştiu să diminueze efectele nedorite ale condiţiilor climaterice, ştiu să atingă rezultate mai bune şi în ani grei, ştiu să asigure prezenţa pâinii noastre de toate zilele pe masă.

Vă mulţumesc personal şi în numele conducerii raionului, stimaţi lucrători din agricultură şi industria prelucrătoare, pentru felul d-voastră de a gospodări şi de a fi oameni pe parcursul a multor ani, decenii şi vă doresc să fiţi răsplătiţi din plin cu dragostea şi respectul celor care beneficiază de munca voastră, ani mulţi, frumoşi, cu ploaie şi soare la timp, sănătate şi fericire multă în casele şi familiile voastre!

Plecăciuni adânci pentru tot ce faceţi!

Nicolae MOLOZEA, preşedintele raionului