Noutăți

Mesaj de felicitatare

La 5 octombrie, în fiecare an, sunt sărbătoriţi purtătorii unei profesii ce, în opinia mea, este respectată de toţi – Ziua pedagogului. Există în această profesie o încărcătură nu doar cognitivă, de cunoaştere, dar şi una, dacă vreţi, sentimentală. Personal nu pot să-mi închipui un om matur în toate minţile care i-ar fi uitat numele primei învăţătoare – cea care ne lua cu mâna ei mânuţele noastre neîndemânatice şi ne învăţa să rotunjim cârligele, să scriem cifre, cea care era cea mai mare autoritate pentru noi – ce spunea era sfânt. Apoi au venit profesorii pe obiecte şi ne-au dus într-o lume mai complicată, veni şi dirigintele de clasă, care trebuia să rabde năzbâtiile noastre copilăreşti şi să ne îndrepte pe calea cea dreaptă. Oricum, asta este senzaţia mea de şcoala de cândva.

Astăzi, în virtutea funcţiei de preşedinte de raion, trebuie să am faţă de pedagogi, şcoală o atitudine, în primul rând, pragmatică, iar apoi vine cea sentimentală. Când zic pragmatică, am în vedere că am menirea să contribui pe toate căile la soluţionarea problemelor ce există în prezent în sistemul educaţional din raion. Şi sunt bucuros că am motive să afirm că împreună reuşim lucruri notabile întru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate din instituţiile preuniversitare şi preşcolare. Anul acesta cea mai mare investiţie a fost făcută în liceul „Ştefan-Vodă”, lucru aşteptat de mulţi ani, dar am să remarc acum cu deosebită plăcere că nu există şcoală în raion în care nu s-ar fi executat lucrări întru îmbunătăţirea condiţiilor de activitate. Au făcut-o cu multă dedare conducătorii instituţiilor, membrii colectivelor pedagogice. Lor le adresez cuvinte se sinceră mulţumire şi apreciere pentru toate lucrurile bune.

Felicitări cordiale, stimaţi pedagogi, cu prilejul sărbătorii profesionale, la care alătur urări de noi succese pe tărâmul d-voastră deosebit de activitate, multă fericire în plan personal, sănătate şi să vă bucuraţi de respectul pentru munca deosebit de nobilă ce o efectuaţi!

                                                        Nicolae MOLOZEA, președintele raionului