Noutăți

Mesaj de felicitare

18 decembrie este ziua Poliției Naționale care oferă prilejul de a evoca și omagia trecutul, dar și de a aprecia rolul acestei profesii nobile în apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei și în protejarea comunităților. Profesia de polițist este una care implică multă responsabilitate, devotament, curaj și vigilență.
Cu ocazia celei de-a 32-a aniversare de la formarea Poliţiei Republicii Moldova, în numele conducerii raionului și a Consiliului raional adresăm sincere felicitări tuturor colaboratorilor Inspectoratului de Poliție Ștefan Vodă și veteranilor polițiști.
Ne exprimăm deplina apreciere și recunoștință pentru profesionalismul și integritatea în exercitarea atribuţiilor la păstrarea ordinii publice, pentru dedicație și sacrificiile pe care le faceți zi de zi.
Vă dorim tuturor angajaţilor din poliţie, veteranilor, precum şi familiilor Dumneavoastră mulţi ani cu sănătate, bunăstare, optimism, izbîndă şi noi realizări.
Să aveți parte de multă forță și curaj pentru a răspunde cu promptitudine și maximă eficiență în orice situații.
La mulţi ani în siguranță!
Cu profund respect,
Vasile Maxim, președintele raionului