Noutăți

Mesaj de felicitare

Stimați profesori,

Dragi elevi,

Onorați părinți ,

Aflându-ne la finele anului de studii întoarcem fila cu titlul ”Anul școlar 2020-2021. Anul școlar s-a desfășurat în condiții deloc ușoare. Însă cunoștințele, deprinderile , înțelepciunea și experiența acumulată în această perioadă ne vor fi de un real folos, asemenea unei mici, dar trainice cărămizi pusă la temelia aspirațiilor noastre spre culmile perfecțiunii.

Stimați profesori,

Pentru Voi, cei care, la ora tinereții, ați ales să Vă trăiți viața alături de copii, Vă doresc ca balanța sentimentală a anului ce se încheie să încline, totuși, spre gânduri luminate, spre bucuria așteptării unor noi contingente de elevi sârguincioși, dornici de cunoaștere. Vă mulțumesc pentru devotament și fidelitate profesiei, pentru sacrificiile pe care le faceți în numele Viitorului.

Absolvenții de astăzi, cu siguranță, se închină în fața Dvs. pentru modul în care, asemenea lui Prometeu, ați aprins și întreținut focul cunoașterii către un ”mâine” nou, imprevizibil.

Dragi elevi,

Foarte curând cei mai mulți dintre voi vor păși pe tărâmul miraculos al unei lumi de poveste cu numele- Vacanța Mare. Savurați fiecare clipă, puneți sens și rost în tot ce faceți, distrați-vă frumos și util pentru suflet, acumulați cunoștințe , impresii, emoții irepetabile. Fie ca vacanța fiecăruia din voi să abunde în evenimente frumoase și memorabile.

Un cuvânt aparte doresc să le adresez absolvenților  ciclului gimnazial și liceal , aflați în pragul unui important test de maturitate. Curaj, încredere în forțele proprii și gândire pozitivă. Voi sunteți viitorul Republicii Moldova, și să știți că felul în care va arăta țara noastră de mâine depinde și de voi. Aveți o mare responsabilitate , de asumare și promovare a valorilor naționale în contextul european, prețuind comorile științei și culturii naționale.

Stimați părinți,

Situația din ultimii ani ne întărește în convingerea că școala astăzi nu poate supraviețui decât prin eforturile conjugate ale tuturor actorilor sociali, în primul rând – ale comunității de părinți. Vă mulțumesc pentru înțelegerea clară a faptului că doar investind în școală edificăm succesul de viitor al copiilor noștri, că doar implicându-ne activ în viața școlii , punem temelia solidă a unei țări pe care ne-o dorim prosperă. Împreună ne-am unit eforturile în folosul celor ce sunt pe drumul cunoașterii, al descoperirilor și formării personalității.

Vă mulțumesc pentru înaltul spirit civic și umanitar , pentru generozitatea și consecvența cu care ați susținut consolidarea instituțională a învățământului primar, gimnazial și liceal. Sprijinul Dumneavoastră, se convertește în motivație, împlinire și nu în ultimul rând , în Recunoștință.

Tuturor Vă doresc sănătate, succes, să vă bucurați de un viitor fericit!

Vă asigur de respectul meu, Consiliului raional Ștefan Vodă și de recunoștința!

Cu înaltă gratitudine  Vasile Maxim,

președintele raionului