Noutăți

Mesaj de felicitare

Duminică, 20 septembrie curent, consemnăm sărbătoarea profesională a celor ce s-au consacrat unei activităţi deosebite – celor din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei. Ei sunt în total la număr în raionul nostru 255. Afirm că este o activitate deosebită, deoarece asta o presupune însăşi activitatea lor. Dar dacă ţinem cont şi de structura specifică a populaţiei din Republica Moldova, în care procentul populaţiei în vârstă este deosebit de ridicat, la care se adaugă şi persoanele cu anumite nevoi, ne dăm seama cât de importantă este într-adevăr această activitate. Iar noi dacă conştientizăm responsabilitatea, înţelegem că acestor pensionari, care au lucrat o viaţă, celor cu anumite dizabilităţi de la naştere sau urmare a unor activităţi, inclusiv apărând Patria, trebuie să li se asigure un trai cât de cât decent. Şi anume prin lucrătorii din domeniul asistenţei sociale şi protecţiei familiei statul îşi onorează datoria sa.

Aş mai menţiona câteva cifre: în raion activează 25 de asistenţi sociali comunitari şi 45 de lucrători sociali, care deservesc 379 de beneficiari. Constat cu satisfacţie că în ultima perioadă se dezvoltă tot mai larg serviciul de asistenţă personală. Acest serviciu vine în special în ajutorul persoanelor cu dizabilităţi de gradul I. Ca o confirmare a dezvoltării acestui serviciu este angajarea de la 1 septembrie curent în raion a încă 24 de asistenţi personali. În total în cadrul acestui serviciu sunt îngrijiţi 87 de persoane ţintuite la pat, copii imobilizaţi, copii cu autism. Printre cei angajaţi sunt şi membri ai familiilor lor, care nu doar că îi vor ajuta pe cei apropiaţi cu grijă, căldură deosebită, dar şi vor putea beneficia de o pensie binemeritată în calitate de contribuabili la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Lucrătorii direcţiei generale asistenţă socială şi protecţia familiei a Consiliului Raional şi colegii lor din teritoriu îndeplinesc un volum considerabil de muncă. Spectrul serviciilor acordate este cu mult mai larg decât câţiva ani în urmă. Noi ne-am formulat o sarcină clară, pe care tindem s-o realizăm – de a spori exigenţa faţă de calitatea muncii celor ce activează în acest domeniu. Am discutat aceste aspecte cu persoanele vizate. Sperăm că am fost înţeleşi corect că nu vom tolera niciun caz de atitudine neatentă, birocratică faţă de adresările, necesităţile oamenilor. Cazurile negative vor fi apreciate respectiv şi vor fi făcute publice.

Ne exprimăm încrederea că nu va fi nevoie să apelăm la aşa măsuri. Avem premize pentru a ne exprima această încredere. Am constatat cu satisfacţie că lucrătorii din acest domeniu nu şi-au întrerupt activitatea nici în aceste condiţii specifice şi periculoase de pandemie de Covid-19 – alături de medici şi asistentele medicale, de poliţişti etc. Şi asta vorbeşte o dată în plus despre responsabilitatea lor.

Felicit călduros în numele Consiliului Raional, conducerii raionului şi al meu personal lucrătorii din domeniul asistenţei sociale şi protecţia familiei din raion cu prilejul sărbătorii profesionale, dorindu-le să rămână la înălţimea menirii lor, să aibă parte de cât mai multe bucurii personale, sănătate şi fericire pur omenească!

Vasile MAXIM, președintele raionului Ștefan Vodă