Noutăți

Mesaj de felicitare

La 27 august al fiecărui an marcăm una dintre cele mai importante sărbători ale statului nostru – Ziua Independenţei. Prin adoptarea Declaraţiei de Independenţă de către Parlament a fost legiferată constituirea unui stat nou acum aproape 30 de ani în urmă – Republica Moldova. Acest arhiimportant document a fost aprobat în aceeaşi zi unanim de zeci de mii de cetăţeni pe Piaţa Marii Adunări Naţionale. Au urmat paşi importanţi de constituire de facto a noului stat. Astfel Republica Moldova a devenit un stat suveran şi independent, cu teritoriu şi hotare recunoscute internaţional, cu simbolurile de stat, cu Constituţia sa, cu valută naţională, cu armată naţională, cu structurile statale necesare, a devenit membru al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi este recunoscută de toate ţările lumii, având cu 40 dintre ele relaţii diplomatice prin ambasade şi consulate reciproce, este membru al organizaţiilor mondiale, inclusiv financiare.

Tânărul stat moldovenesc a avut de trecut prin diferite perioade, inclusiv unele foarte complicate. Între anii 1990-99 în R. Moldova, ca şi în majoritatea fostelor republici unionale, s-a produs o cădere totală a economiei naţionale. Astfel, produsul intern brut (PIB) a scăzut de trei ori şi jumătate (de la 4,8 miliarde de dolari SUA în 1990 la 1,4 în 1999), comerţul extern scade de trei ori, comerţul interior, cad cheltuielile publice etc. Dar din 1999 aceşti indici au crescut treptat aşa încât PIB-ul a crescut până la 11,9 milioane de dolari SUA în 2018, comerţul extern – până la 3,4 miliarde de dolari în 2018, comerţul interior până la 6,4 mlrd. De dolari tot în 2018. Au crescut considerabil şi cheltuielile publice. Deci avem înregistrate progrese evidente în aceşti aproape 30 de ani de independenţă.

Sunt conştient de faptul că în societatea noastră există diferite atitudini faţă de calea parcursă de Republica Moldova în aceşti aproape 30 de ani. Este evident că fiecare dintre noi, indiferent de simpatiile lor politice şi de alt fel, şi-ar fi dorit ca noi în această perioadă să înregistrăm succese mult mai mari. Şi în plan economic, şi în plan social, dar şi în toate domeniile de activitate. N-am reuşit. Şi consider că suntem cu toţii vinovaţi în asta. Bineînţeles, cea mai considerabilă parte a vinei cade pe umerii celor care s-au aflat la guvernare în aceste trei decenii. Dar a venit timpul ca şi ei, şi noi să tragem concluziile necesare. Şi să nu se mai comită atâtea greşeli, atâtea abuzuri.

Sunt părtaş convins al dezvoltării în continuare a R. Moldova ca stat suveran şi independent. Consider că avem pe această cale o mulţime de rezerve nevalorificate. Se cere de creat alte condiţii în ţară, care ar opri plecările oamenilor noştri la muncă peste hotare. Mai mult chiar, condiţii care ar stimula revenirea în ţară a cetăţenilor noştri. În virtutea funcţiei de preşedinte de raion mă deranjează în mod deosebit prolemele raionului nostru. Compar volumele producţiei produse în raion cu 40 de ani în urmă şi văd ce diferenţă enormă este. Dar cum să atingi indicii economici de atunci dacă în multe sectoare nu ajung braţe de muncă, specialişti calificaţi. Şi asta este doar una dintre probleme.

Şi totuşi cred că noi putem obţine rezultate mult mai bune anume ca stat suveran. Au trecut aproape 30 de ani şi e cazul să întreprindem măsuri radicale de îmbunătăţire. Eu cred în poporul nostru – un popor care a demonstrat că poate să muncească, un popor paşnic, binevoitor. Deci suntem capabili să ne făurim altă soartă – mai bună, mai fericită, într-o ţară suverană şi prosperă. Să ne dorim unul altuia, în această zi de sărbătoare, cât mai multe succese şi realizări! Să aveţi parte de cât mai multe bucurii, sănătate şi zile luminate!

Vasile MAXIM, președintele raionului Ștefan Vodă