Noutăți

Mesaj de felicitare

Două mari sărbători se întâlnesc de 9 mai – Ziua Victoriei şi Ziua Europei. Ambele au o importanţă enormă, dar şi fiecare semnificaţia ei. S-o începem cu cea care s-a produs mai înainte – la 9 mai 1945 – Ziua Victoriei asupra fascismului. Sărbătorirea Zilei de 9 Mai este o exprimare a recunoştinţei faţă de toţi cei care au făurit Marea Victorie, este o sărbătoare semnificativă, comună pentru noi toţi, un respect faţă de veteranii, care prin faptele lor pline de eroism, au reuşit sa biruie fascismul în numele păcii şi libertăţii.

Cetăţeni ai diferitor popoare şi etnii au luptat umăr la umăr, în crâncene bătălii, au muncit şi au creat în spatele frontului în numele viitorului urmaşilor, pentru binele şi fericirea prezentului.

Ziua de 9 Mai a devenit pentru noi toţi o zi a memoriei, toleranţei şi atitudinii umane între semenii noştri, fiind convinşi ca numai cu pace şi bună înţelegere pot fi realizate bunăstarea şi prosperitatea omenirii. Datoria noastră sacră este să ne închinăm cu adâncă recunoştinţă în semn de omagiu şi memorie veşnică Eroilor Neamului, celor vii şi celor care îşi dorm somnul veşnic în pămîntul Moldovei sau în pămînt străin, departe de vatra strămoşească. Astăzi se împlinesc 75 de ani de la terminarea celui de-al II-lea Război Mondial, însă  flacăra Recunoştinţei să rămâne veşnic vie.

Tot astăzi marcăm și Ziua Europei. Mesajul principal al acestei sărbători este la fel unul al păcii, al dorinței popoarelor din întreaga Europă de a face parte dintr-un spațiu comun, de a trăi împreună în armonie și bună înțelegere.

Din toată inima vă felicit pe toţi veteranii, feciori și fiice, nepoți cu aniversarea a 75-a a Victoriei. O închinăciune pînă la pământ pentru voi, dragii noştri veterani, pentru eroismul dvs., pentru curajul şi vitejia, pentru contribuţia dumneavoastră la obţinerea Victoriei. Fie ca Dumnezeu să vă aibă în pază, să vă dea sănătate şi mulţi ani de viaţă, iar apărătorilor Patriei ucişi în război – memorie veşnică.

Dragi locuitori ai raionului Ștefan Vodă adresăm sincere felicitări cu prilejul acestor două sărbători, însoțite de urări de  sănătate, pace în familia fiecăruia, cer senin și viitor prosper.

Cu prețuire,

Din partea Consiliului raional Ștefan Vodă și conducerea raionului,

semnează Vasile MAXIM, președintele raionului