Noutăți

Mesaj de felicitare

Acum 29 de ani, la 18 decembrie 1990, a fost instituită Ziua Poliţiei Naţionale. Este unul dintre cele mai importante evenimente din acele vremuri când se puneau bazele tânărului stat – Republica Moldova. Şi este clar pentru oricine că poliţia este unul dintre atributele principale ale oricărui stat, care asigură, înainte de toate, ordinea, liniştea şi siguranţa cetăţenilor. De aici şi rolul deosebit al poliţiei în societatea noastră, care nu exclude nici atitudini binevoitoare ale cetăţenilor, dar nici observaţii critice la adresa poliţiei.

Efectivul Inspectoratului se străduiește să-şi îndeplinească responsabila misiune care îi revine, colectivul îşi are tradiţiile şi liderii săi. Consider că merită toată susţinerea activităţile desfăşurate de către Inspectorat întru realizarea unor proiecte destul de ample, iniţiate de conducerea Inspectoratului Naţional de Poliţie. Mă refer la proiectele de creare a sectoarelor de vecinătate, la munca pe care o împlinesc, inclusiv cu succes la noi în raion, bunicii grijulii, la cunoscuta deja „alee a siguranţei”, la acţiunea ce se încetăţeneşte tot mai larg ce poartă denumirea „La o cafea cu un poliţist”. Toate aceste activităţi au menirea de a consolida siguranţa cetăţenilor şi de a spori încrederea oamenilor în poliţie. O altă realizare ar fi conlucrarea mai strânsă la noi în raion a Inspectoratului cu administraţia publică locală de nivelul I, unul dintre efectele căreia este instalarea în 11 localităţi din raion a echipamentului video. Iar aceasta responsabilizează cetăţenii, contribuie la prevenirea încălcării ordinii publice în mod direct.

Merită să fie susţinute şi activităţile Inspectoratului ce se referă la prevenirea conflictelor, violenţei în familie. În acest sens au fost organizate în raion circa 500 de întâlniri cu cetăţenii, cu tineretul, la care au participat 17.896 de persoane. Cei prezenţi au fost informaţi despre consecinţele negative ale acestui regretabil fenomen, despre metodele de sesizare ale organelor respective în caz de violenţă, despre măsurile de protecţie. Aceste şi alte tipuri de activităţi se desfăşoară în toate sectoarele de poliţie din raion, iar cele mai bune rezultate actualmente le înregistrează sectorul nr. 2 Olăneşti, condus de către comisarul Ion Zagoreţ, cu zece colaboratori în subordine, care cuprinde nouă localităţi cu o populaţie de 24.000 de locuitori.

Cu multă satisfacţie felicit efectivul Inspectoratului de Poliţie Ştefan Vodă cu prilejul sărbătorii profesionale, dorindu-i noi realizări într-un domeniu de maximă responsabilitate, sănătate, împliniri şi noi realizări în plan personal!

Vasile MAXIM, președintele raionului Ștefan Vodă