Noutăți

Mesaj de felicitare

Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice care anual se sărbătorește de 1 octombrie este o zi semnificativă pentru concetățenii noștri ajunși la toamna vieții, care poartă pe chip înțelepciune și lumină, iar în suflet putere și credință. Persoanele în etate sunt un adevărat exemplu pentru întreaga societate, atât prin experienţa de viaţă bogată, maturitatea gândirii, cât și prin valori morale, calităţi sufletești, voinţă puternică, dragoste de viaţă și de ţară.

Mă bucur că există un prilej minunat pentru a exprima, din numele meu personal și a Consiliului raional, stima și recunoștința, profunda admirație    faţă de înaintași pentru munca lor asiduă şi devotamentul, depuse, pe parcursul anilor,  pe tărâmul în care au activat, faţă de succesele pe care le-au înregistrat. Apreciem cu toții aportul generației în vârstă în dezvoltarea socio-economică a raionului și țării și vă mulțumim din tot sufletul pentru toate lucrurile frumoase care vă aparțin.

 Totodată, oamenii vârstnici fac parte din categoria persoanelor care cel mai mult au nevoie de ajutor din partea autorităților publice locale și a statului. Conducerea raionului depune eforturi continuu  pentru a susține persoanele vârstnice aflate în situații grele de viață prin acordarea ajutorului financiar, prin extinderea serviciilor medicale și  sociale de calitate și respectarea drepturilor lor. Ne dăm bine seamă că meritați o bătrânețe liniștită, sigură și destoinică și facem în această privință, la nivel local, tot ce ne stă în puteri.

Vă felicit călduros cu ocazia Zilei Internaţionale a persoanelor în etate. Vă adresez cele mai sincere urări de bine. Vă doresc să aveți parte de multă sănătate, pace, bunăstare și ani îndelungați, respect și dragoste din partea celor apropiați, apreciere și grija celor din jur.

Vasile GHERMAN, vicepreședintele raionului