Noutăți

Mesaj de felicitare

Fermecătoare, sublimă sărbătoare consemnăm în fiecare an pe 8 martie – Ziua Internaţională a Femeii. Este o zi deosebită, pentru că sărbătorim ceea ce nu are pereche pe lumea asta – Femeia în toate ipostazele ei. Prima şi cea mai importantă ipostază este cea de izvor al vieţii pe pământ – adică cea de Mamă. Aşa a dorit bunul Dumnezeu – să pună pe umerii ei misiunea continuării neamului omenesc pe pământ. Mama ne dăruie viaţa, mama ne creşte, ne dă cei şapte ani de-acasă mai mult ea, deşi nu trebuie subestimat nici rolul tatălui. Probabil că înţelegem în toată amploarea sa valoarea Mamei, îndeosebi atunci când ea pleacă în lumea celor drepţi. Şi mai toţi suntem convinşi că s-a dus prea repede. În orişice caz, eu nu ştiu ce aş fi dat numai să trăiască mama mai mult. Deşi în inima mea, în memoria mea ea este vie atâta timp cât am să trăiesc şi eu.

A doua ipostază după importanţă a femeii este cea de Soţie. E femeia cea dragă sufletului, care îţi aduce pe lume deja copiii tăi. Adică şi ea devine mamă, preluând ștafeta continuării neamului de la mama mea şi mama ei. Apoi vin surorile, rudele, fata care a fost prima dragoste a oricărui tânăr. Apoi devenim noi, bărbaţii, taţi, bunei tot datorită femeilor – a soţiilor, fiicelor, nurorilor. Şi orice bărbat cu minte îşi dă seama că nu există nicio modalitate de recompensă pentru ceea ce face Femeia pe parcursul vieţii pentru noi bărbaţii. Plecăciune adâncă şi sinceră vouă, Femeilor!

În virtutea funcţiei pe care o deţin am onorabila datorie de a purta respect şi recunoştinţă femeilor cu care conlucrez, exercitându-mi funcţia. Sunt acuşi patru ani de când sunt preşedinte de raion. Am cunoscut şi mai înainte în calitate de consilier raional de câteva legislaturi multe distinse doamne. Acum, în cadrul diverselor activităţi comune, cunosc mai multe şi mai bine. Pentru că atitudinea faţă de munca sa îl caracterizează foarte clar pe oricine. Am mai spus-o şi am să-mi permit să repet această afirmaţie: ca impresie generală mi se pare că atitudinea femeilor faţă de lucru este mai responsabilă, deşi cunosc o sumedenie de bărbaţi care se isprăvesc foarte bine cu atribuţiile sale.

Responsabilitatea sporită a femeilor o consider un mare bine pentru noi toţi, pentru societatea noastră. Pentru că ponderea femeilor, pornind chiar de la numărul lor, în diverse domenii este covârşitoare. Şi e vorba de domenii importante – educaţie, medicină, asistenţă socială, în rândul funcţionarilor publici etc. Şi responsabilitatea lor se răsfrânge benefic asupra stării de lucru în aceste domenii, asupra oamenilor în genere. De aceea le adresez lor cuvinte de cea mai aleasă recunoştinţă din partea Consiliului Raional, conducerii raionului şi a mea personal!

Nu uit niciodată şi n-am să uit nici azi să mă închin în faţa femeilor de la sate, de la talpa ţării, care au muncit din greu în câmp sau la ferme, concomitent crescând copii cumsecade şi deştepţi, care au făcut apoi studii, au devenit medici şi pedagogi buni, savanţi sau oameni de stat. Cinste şi slavă inimilor voastre blânde, creştine şi mâinilor voastre bătătorite!

Vă felicit, stimate şi dragi femei, cu prilejul acestei minunate, gingaşe sărbători de 8 martie! Pace şi soare în suflet, sănătate şi bucurii de la cei dragi, ani mulţi şi fericiţi înainte vă doresc!

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului