Noutăți

Mesaj de felicitare

La sfârșit de toamnă, cum e și firesc, se consemnează una dintre cele mai importante sărbători profesionale – Ziua lucrătorului din agricultură și industria prelucrătoare. Facem bilanțurile anului agricol și noi, cei din raionul Ștefan Vodă, un raion preponderent agricol. Aș spune mai mult, este un raion de referință, unul din cele mai valoroase în plan de țară în tot ce se referă la agricultură, cultura lucrării pământului la noi fiind înalt apreciată de decenii. Și e îmbucurător este faptul că, deși există încă destule probleme în întreaga republică, inclusiv la noi în raion, agricultorii noștri – mă refer la conducători, specialiști, lucrători de rând – se străduiesc să mențină raionul la un nivel înalt, să păstreze tradiții de decenii.

Luat în ansamblu, anul agricol 2018 a fost unul bun, deși existau perioade când ne rugam cu toții să ne vină o ploaie. Asta a influențat întrucâtva rodnicia la hectar la floarea-soarelui și orz, deoarece chiar la aceste culturi am obținut o recoltă medie cu doar unul-două chintale mai puțin. În rest, ceilalți indici au fost superiori. Astfel, recolta medie la grâu a fost comparativ cu cea din 2017 cu circa 10 chintale la hectar mai mare, cea de porumb – cu trei-patru chintale mai mult, iar la rapiță, o cultură care aduce venituri substanțiale, s-au obținut cu peste șase chintale la hectar mai mult. Și recolta de struguri o depășește pe acea din anul trecut, iar la fructe a atins un record la care nu s-a mai ajuns de decenii. Dar aici trebuie să fim realiști și să spunem onest: sunt necesare măsuri eficiente la nivel de țară  și, evident, de raion pentru a fi găsite noi piețe de desfacere pentru ca recolta înaltă la fructe nu doar să bucure, dar să aducă și venituri de potrivă agricultorilor.

Conform calculelor recente, volumul producției globale agricole produse în raion în anul 2018 a depășit evident cifra de peste un miliard 600 mii lei. Își vor aduce contribuția la creșterea acestei cifre și cei din domeniul industriei prelucrătoare – fabricile de vin, cele de producere a conservelor etc. Noi suntem convinși că dezvoltarea în continuare a întreprinderilor de prelucrare ar putea aduce și venituri noi, dar și a rezolva ce să referă la prelucrarea materiei prime produse în raion.

Felicit din tot sufletul bunii noștri gospodari  din agricultura raionului și de la întreprinderile de prelucrare cu prilejul sărbătorii profesionale, dorindu-vă tuturor sănătate, realizări cât mai multe în plan personal și profesional și să aveți satisfacția lucrului bine făcut și apreciat!

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului