Noutăți

Mesaj de felicitare

Vreau să spun un lucru cu toată sinceritatea, în care cred cu certitudine: un copil cu timpul devine o personalitate, o valoare datorită la doi factori importanţi – părinţilor şi pedagogilor. Nu e vorbă, pe parcursul vieţii întâlneşti persoane înţelepte de la care poţi prelua valori care-ţi vor prinde bine în viaţa matură. Mulţi îşi continuă studiile şi îşi îmbogăţesc cunoştinţele, viaţa te învaţă lucruri utile dacă ştii să preiei ce-i necesar. Dar atunci când se pune fundamentul personalităţii rolul pedagogului este fără egal. Cred că păstrăm fiecare în memoria sa amintirea despre perioada când învăţătorul era cea mai mare autoritate pentru noi, cuvântul lui nu-l puneam niciodată la îndoială.

Da, s-au schimbat multe în societate, rolul pedagogului, din păcate, s-a mai diminuat pentru unii, inclusiv pentru anumiţi elevi. Nu cred că vina pedagogului este în asta determinantă. Societatea noastră nouă este abia în curs de formare. Căutăm şi ne creăm valori. Cred că se comite o mare greşeală că profesia de pedagog este îmbrăţişată de tot mai puţini tineri, mulţi dintre ei preferând alte profesii – mai „prestigioase”. De aceea şi resimţim cei care suntem sincer interesaţi de starea de lucruri din acest domeniu, de soluţionare a problemelor existente, căci le avem şi nu e cazul s-o ascundem. E vorba şi de lipsa de cadre, îndeosebi celor tinere, care ar trebui să aducă un suflu nou. Şi atunci cum să nu le fiu recunoscător pedagogilor-pensionari care-şi mai continuă activitatea pentru ca elevii să obţină studiile necesare.

Am mai spus-o cu alte ocazii că am învăţat în actualul LT „Ştefan-Vodă” şi depun eforturi susţinute deja de o perioadă de vreme pentru ca această instituţie să aibă condiţii, aspect modern, cu atât mai mult că la moment este cel mai mare şi mai solicitat liceu. Dar pot s-o spun cu încredere că am fost alături, am susţinut şi am contribuit la soluţionarea problemelor tuturor instituţiilor preuniversitare şi preşcolare din raion. Bineînţeles, alături de colegii din conducerea raionului, de Consiliul Raional. Şi vă asigur că aşa va fi şi pe viitor.

Felicitări cordiale, mult stimaţi şi dragii noştri dascăli, cu prilejul sărbătorii profesionale. Vă înmânez fiecăruia câte un buchet imaginar de flori, urându-vă sănătate, creativitate, bucurii în plan personal, să aveţi parte şi în continuare de recunoştinţa sinceră din partea celor care ştiu să vă preţuiască truda!

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului