Noutăți

Mesaj de felicitare

Iată-ne ajunşi noi toţi cetăţenii acestei ţări la cea de-a 27-a aniversare de la ziua adoptării Declaraţiei de Independenţă a Republicii Moldova. Parcă nu demult se discuta aprins în societatea noastră despre necesitatea declarării independenţei noastre ca stat şi desprinderea de fosta Uniune Sovietică, despre atribuirea statutului de limbă de stat limbii române şi revenirea la grafia latină. Şi uite că au trecut 27 de ani. De fapt, 27 de ani pentru istorie este o perioadă foarte scurtă. Asta o confirmă şi opiniile, convingerile oamenilor ţării noastre. Pentru că mai sunt încă destul de mulţi oameni care, deşi înţeleg esenţa proceselor istorice, mai au un soi de nostalgie după fosta Uniune Sovietică, pentru că asta a coincis cu tinereţea lor – cea mai fericită perioadă din viaţa oricărei persoane. Alţii chiar tânjesc după URSS, pentru că nu au avut posibilitatea să vadă modele de societate prosperă, în care se satisfac mult mai din plin necesităţile oamenilor. Bineînţeles că în perioada modernă impresiile nu supravieţuiesc mult timp, iar URSS a fost un imperiu, însă cei care tânjesc după perioada sovietică nu pot trece peste acest regret, continuând să sprijine şi să voteze pentru formaţiunile politice care promit apropierea de spaţiul ex-sovietic. Este greşit sau corect asta – e o altă întrebare, la care fiecare caută răspunsul său.

M-am oprit atât de mult asupra acestui eveniment pentru că, să fim sinceri, există în societatea moldovenească un antagonism, o contrapunere care aşează oamenii pe poziţii diferite, uneori chiar duşmănoase. Sunt absolut convins că multe lucruri la noi în societate ar merge mai bine dacă ar exista înţelegere, pace între oameni. Iar pe cei care nu pot înţelege că Uniunea Sovietică nu poate nicidecum renaşte, că Republica Moldova este un stat recunoscut în toată lumea, noi trebuie să-i ajutăm, lămurindu-le calm şi binevoitor aceste lucruri. Formaţiunea politică din care fac parte – Partidul Democrat din Moldova – promovează cu fermitate de mai mulţi ani cursul proeuropean.

Acest curs proeuropean, fiind indiscutabil cel corect, nu asigură o prosperare imediată ţării noastre. În acest sens îmi place foarte mult o expresie a dlui Pavel Filip, prim-ministrul R. Moldova: „Noi, guvernarea, suntem realişti, noi stăm cu picioarele pe pământ şi apreciem just realitatea.” Fiind şi eu realist din fire, sunt conştient că ţara noastră are încă multe de realizat până când cetăţenii noştri vor fi satisfăcuţi de condiţiile lor de trai şi de activitate profesională. Personal pun accentul şi leg speranţele mele de o dezvoltare economică mai rapidă, mai eficientă. De aceea sprijin din tot sufletul hotărârile Guvernului şi Parlamentului R. Moldova în această direcţie – şi cele ce se referă la micşorarea impozitelor, taxelor ce vor stimula mediul economic, şi cele prevăzute de programul „Drumuri bune pentru Moldova”, care vor avea numaidecât un impact pozitiv asupra economiei, alte programe, acţiuni importante. Dar nu pot să nu apreciez eforturile care au ca scop îmbunătăţirea situaţiei în domeniul social – mă refer la reforma începută în domeniul pensiilor, majorarea salariilor unor categorii, micşorarea plăţilor pentru gaz, electricitate etc.

De aceea, chiar dacă înţelegem multitudinea de probleme pe care le mai are de soluţionat R. Moldova, vă îndemn să fim mai optimişti, căci, la urma urmei, este vorba de statul nostru şi trebuie ca fiecare din noi să pună umărul şi sufletul la dezvoltarea lui.

La 31 august, după cum se ştie, consemnăm Ziua Limbii Române. Lupta pentru repunerea în capul mesei a limbii române a fost, probabil, elementul de bază al renaşterii noastre, care a dus la crearea statului moldovenesc nou. Am obţinut progrese incontestabile în acest sens. Se editează mult mai multă carte în limba română, posturile de radio şi TV difuzează emisiuni preponderent în română, conform legislaţiei în domeniu. Dar s-o recunoaştem: băştinaşii acestei ţări, şi cei care au o altă limbă maternă mai avem mult de progresat până când vom vorbi o limbă română curată, frumoasă – aşa cum este esenţa ei.

Vă felicit, dragi locuitori ai raionului, cu prilejul acestor două cele mai importante sărbători de stat – Ziua Independenţei şi Ziua Limbii Române – şi vă doresc prosperare, sănătate, noi împliniri şi tot binele din lume! Şi mai mult optimism – atunci vom reuşi mai multe.

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului