Noutăți

Mesaj de felicitare

La 29 ianuarie se împlinesc 26 de ani de la fondarea Procuraturii Republicii Moldova. Tânărul nostru stat a format această structură, fără de care este imposibilă existenţa unui sistem funcţional, echilibrat de drept, Procuraturii revenindu-i în cadrul acestui sistem un loc aparte, distinct. Şi asta se referă nu doar la ţara noastră. După aprobarea noii Legi cu privire la Procuratură la începutul anului 2016, a fost revizuită competenţa Procuraturii, fiind excluse competenţele din domeniul non-penal, lucru pe care îl consider benefic.

Cu referire la activitatea Procuraturii raionului Ştefan-Vodă am de pronunţat lucruri pozitive, demne de toată susţinerea. Cei şapte procurori, conform listelor de state, pe umerii cărora revine un volum foarte mare şi responsabil de muncă, se isprăvesc cu brio, ca şi colegii de colectiv, cu funcţiile sale. Trezeşte mândrie faptul că după numărul dosarelor finalizate Procuratura raionului Ştefan-Vodă s-a plasat pe primul loc între cele 16 procuraturi teritoriale comparabile. Aceasta vorbeşte despre nivelul de competenţă a colectivului, în fruntea căruia se află dl Petru Tofan – un adevărat profesionist experimentat.

Vreau să felicit cordial colectivul Procuraturii raionului nostru cu prilejul sărbătorii profesionale, să le doresc şi pe viitor noi succese în plan profesional, fericire, sănătate şi cât mai multe bucurii vouă şi celor apropiaţi – în plan personal!

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului