Noutăți

Mesaj de felicitare

Tradiţional, în ultima duminică a toamnei, când se mai împuţinează întrucâtva grijile cotidiene, consemnăm Ziua lucrătorului din agricultură şi industria prelucrătoare. Pentru că, de fapt, munca celor din acest domeniu nu se opreşte definitiv niciodată pe parcursul anului. S-o recunoaştem, este sărbătoarea profesională cu o semnificaţie deosebită şi care vizează cel mai mare număr de persoane ce activează în acest domeniu. Şi mai este, la sigur, cea mai veche îndeletnicire a poporului nostru – a creşte grâu – pâinea noastră cea de toate zilele – porumb, struguri, legume, fructe, a te ocupa cu oieritul, în genere cu creşterea animalelor etc. sunt preocupările de bază ale moldovenilor de secole. Iar a face toate acestea bine şi înseamnă la noi a fi gospodar.

Bilanţurile prealabile ale anului agricol 2017 sunt pozitive. Astfel, dacă am plusa la culturile cerealiere şi leguminoase, care sunt într-o evidenţă comună, şi pe cele tehnice, atunci avem motive de satisfacţie, pentru că cifra lor comună depăşeşte 146 mii tone. Inclusiv au fost recoltate peste 79 mii tone de grâu, 53,5 mii tone de porumb boabe, aproape 20 mii tone de orz de toamnă şi de primăvară. S-au produs circa 11 mii tone de legume, 15,5 mii tone de fructe, aproape 12 mii tone de struguri de soiuri tehnice etc. Da, am avut, în fond, un an bun din punct de vedere climateric, cu excepţia îngheţurilor şi ninsorilor de la sfârşit de aprilie, care oricum şi-au lăsat amprenta negativă.

Continuu însă să cred că rolul factorului uman este determinant în agricultură – al plugarilor simpli, al specialiştilor, al conducătorilor – atât al întreprinderilor agricole mari, cât şi celor medii şi mici, inclusiv al gospodăriilor ţărăneşti. Am fost, practic, în fiecare gospodărie din raion şi în multe cazuri am avut prilejul să mă bucur, constatând că se învesteşte crescând în tehnică şi tehnologii moderne, în producţie care dă venit mai mare. Sunt intenţii şi realizări cu scopul de a dezvolta industria prelucrătoare. Deci lucrurile nu stau pe loc, deşi cunosc pretenţiile fondate ale conducătorilor vizavi de lacunele existente, înlăturarea cărora ar da un impuls întru dezvoltarea ramurii.

Ţin în mod obligatoriu să le aduc mulţumiri sincere tuturor celor care lucrează în acest domeniu dificil – de la mecanizator, la specialist şi conducător pentru munca lor, pentru că rămân să lucreze în acest domeniu complicat, cu multe riscuri. Noi înţelegem ce valoare distinctă are munca lor. Vă felicit cu maximă căldură şi recunoştinţă pentru truda d-voastră, dorindu-vă sănătate, prosperare, ani mulţi şi buni înainte, bucurii de la cei dragi, pace şi bunăstare în casele voastre, căci pe toate le-aţi meritat din plin!

Nicolae MOLOZEA, președintele raionului