Noutăți

Memorialul „Înălțimea Lomakin” va fi renovat

La 16 mai curent, președintele raionului, dl Iurie Moiseev, o avut o întrevedere cu dl Nicolai Guțul, președintele Organizației pentru apărarea drepturilor slavilor „Vece” din Republica Moldova. La această întâlnire au fost prezenți vicepreședinții raionului dnii Vasile Gherman și Alexandru Pavlicenco, dl Nicolae Orlov, președintele Consiliului raional al organizației veteranilor, dna Ina Caliman, șefa Direcției finanțe, dl Iurie Afanasiev, șeful Direcției construcții, gospodărie comunală și drumuri, dna Zinaida Marin, primara com. Răscăieți, dl Victor Corocikin, constructor licențiat în lucrări la mare altitudine (alpinism industrial).

Scopul acestei întruniri a fost întocmirea și semnarea contractului cu privire la reconstrucția memorialului „Înălțimea Lomachin” din com. Răscăieți. Dl Guțul a informat prezența despre faptul că reparația capitală a acestui memorial de semnificație istorico-militară deosebită a fost inclusă în programul de activitate a organizației „Vece” pentru anul 2019. Organizația în frunte cu președintele va depune eforturi susținute pentru colectarea surselor necesare pentru reconstrucția memorialului.

Dl Moiseev a mulțumit dlui Guțu pentru colaborare, punctând că există o datorie sfântă de a păstra memoria celor ce au făurit victoria asupra fascismului, jertfind cu viața sau sănătatea, veșnic vie. În context, conform deciziei Consiliului raional, în acest scop a fost alocată contribuția în sumă de 150 mii lei. Mai mult, va fi acordată toată susținerea acestui proiect grandios atât din partea Consiliului raional, cât și a consiliului local Răscăieți.

Părțile au discutat problemele tehnice și organizatorice, convenind că deschiderea solemnă a memorialului renovat va avea loc la 23 august anului curent, astfel fiind comemorată și altă dată importantă din istoria al Doilea Război Mondial – eliberarea raionului Ștefan Vodă în urma operației militare de succes Iași-Chișinău.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”