Noutăți Servicii Desconcentrate

Măsuri de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”

Serviciul Fiscal de Stat monitorizează în permanență respectarea legislației în domeniul raporturilor de muncă și protejării drepturilor salariaților, precum și întreprinde măsuri de prevenire și contracarare a fenomenului muncii „la negru” și a practicii de achitare a salariilor „în plic”.

Astfel, în procesul de planificare și efectuare a controalelor fiscale pentru 9 luni ale anului 2021, au fost examinate cu prioritate riscurile aferente corectitudinii declarării plăților salariale.

În cadrul activităților desfășurate de către Serviciul Fiscal de Stat, în 9 luni ale anului 2021, au fost stabilite 285 de cazuri privind admiterea de încălcări ale legislației în domeniul raporturilor de muncă. Ca rezultat, au fost adoptate decizii și calculate suplimentar la buget încasări aferente plăților salariale: impozitul pe venit, contribuțiile de asigurări sociale, prime de asigurare obligatorie de asistență  medicală, penalități și amenzi în sumă totală de 20 959 171 lei din ele achitate 4 990 692 lei.

Concomitent, în scopul informării cetățenilor (angajatori și angajați) privind riscurile fenomenului „salariului în plic” și „muncii la negru”, Serviciul Fiscal de Stat, conform Planului de acțiuni privind implementarea acțiunilor de prevenire și combatere a fenomenului muncii ne(sub)declarate ”Declara Achită Legal Salariul”, a desfășurat acțiuni de conformare voluntară față de contribuabilii identificați cu risc de utilizare a muncii (ne)subdeclarate.

Pentru mai multe detalii, vă îndemnăm să consultați Raportul SFS al activităților de minimizare a practicii de achitare a salariilor „în plic” şi a muncii „la negru”, pentru 9 luni ale anului 2021, care poate fi accesat aici.

Pentru informații suplimentare, contribuabilii pot accesa portalul www.sfs.md, studia Baza generalizată a practicii fiscale, se pot adresa la Direcția deservire fiscală Ștefan Vodă la nr. de telefon 0242-2-23-50, 0242-93-510 sau 0242-2-22-70 sau pot apela Centrul unic de apel al Serviciului Fiscal de Stat la numărul 0-8000-1525 (apel gratuit).

Sursa www.sfs.md