Noutăți

Masa rotundă „Un sistem eficient de soluționare a contestațiilor”

Recent specialiști ai Consiliului raional Ștefan Vodă au participat la masa rotunda cu genericul „Un sistem eficient de soluționare a contestațiilor este cheia unui sistem eficient de achiziții publice”. Evenimentul a fost organizat de către Institutul pentru dezvoltare și Inițiative Sociale (IDIS) „Viitorul” în cadrul proiectului Îmbunătățiri inovative în sistemul de achiziții publice din Republica Moldova prin incluziune, creativitate și practice de respectare a legislației finanțat de UE prin intermediul programului de consolidare a rolului societății civile în monitorizarea operațiunilor de suport bugetar.

Cuvântul de salut l-a avut dl Liubomir Chiriac, directorul executiv IDIS Viitorul care a prezentat scopul evenimentului.

Dna Carolina Ungureanu, vicedirector, a vorbit despre reformele în sistemul de achiziții publice din ultimii ani și importanța colaborării între operatorii economici, autoritățile contractante și Agenția Achiziții Publice, despre importanța corectitudinii procesului de obținere a contractului de achiziții publice și cunoașterea legislației în domeniul dat.

Moderatorii atelierului în parteneriat cu consilierii Agenției Naționale pentru Soluționarea Contestațiilor, prezenți la atelierul de lucru, au explicat care sunt cauzele majore a contestațiilor parvenite în ultimii ani la ANSC.

Dl Iacob Plămădeală, consilier ANSC, a punctat cele mai importante modificări în legislație din activitatea de bază: „Numărul contestațiilor este în majorare în fiecare an. La 01 iulie 2019 numărul a constituit 586 contestații, cu 171 mai mult decât în anul 2018 (01.01-01.07.2018 – 415 contestații). Total pentru anul precedent s-au înregistrat 726 contestații. Cauzele majore care determină contestarea în achiziții publice sunt: cerințele dure de către autoritatea contractantă, insuficientă de claritate, documentația de atribuire elaborată necalitativ ș.a. În anul 2018 ANSC a emis 596 decizii. Din totalul contestațiilor doar 23% au fost admise, 20% admise parțial, 53% respinse, 4% nu au ținut de competență”.

În discuțiile și concluziile finale s-a vorbit despre transparența decizională a ANSC și făcute recomandări pentru îmbunătățirea procesului de achiziții publice. Dl Viorel Țurcan, expert achiziții publice, a menționat despre importanța colaborării agenției cu autoritățile publice și asumarea responsabilității fiecărei instituții inclusiv a operatorilor economici, pentru a respecta legislația RM.

Direcția economie și atragerea investițiilor