Noutăți

Masa rotundă „Femeia din cultură în mediul rural”

La 18 octombrie curent, în incinta bibliotecii publice din or. Ștefan Vodă a avut loc masa rotundă cu genericul „Femeia din cultură în mediul rural” cu participarea biroului de femei al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) și președintelui FSLC, dlui Nicolae Garaz.

Cu acest prilej în holul casei de cultură meșterii populari din raion au prezentat o expoziție lucrărilor de artizanat „Ocupațiile femeii între tradiție și modernitate”. Oaspeții au rămas fascinați de măiestria femeilor de la sat care au creat lucrări uimitoare în cele mai diferite tehnici (vezi fotografiile). Toți participanții la expoziție au fost menționați cu diplome și cadouri de preț din partea CR Ștefan Vodă al FSLC care le-a înmânat președintele, dna Emilia Tincu.

La masa rotundă a participat și dl Nicolae Molozea, președintele raionului. În luarea sa de cuvânt președintele raionului a menționat că situația în sfera culturii este dezastruoasă nu numai la nivel de raion, dar și republică. Guvernările precedente, dar și actuală nu întreprinde măsuri necesare pentru a schimba lucrurile în mai bine în această sferă importantă pentru prezent și viitorul națiunii. Cultura, acest foc încă viu în vatra neamului, să menține datorită eforturilor depuse de oamenii devotați care activează în pofida faptului că primesc salarii mizerabile, că n-au condiții normale de lucru, având și vârsta înaintată. Conducerea raionului și Consiliul raional susține, în măsura posibilităților, oamenii culturii, însă nu toate administrațiile publice locale de nivelul I au aceeași atitudine față de sfera culturii și lucrători ei. Președintele raionului a mulțumit tuturor angajaților din raion și direcției cultură care țin piept provocărilor timpului, desfășurând activități cultural-artistice la nivel înalt uimind plăcut toată lumea și dând dovadă de profesionalism și dragoste necondiționată față de cultură, țară și neam. Dl Molozea a accentuat că anume sindicatele din ramură trebuie să lupte pentru drepturile lucrătorilor din cultură, să facă tot posibilul pentru a schimba atitudinea guvernării față de această sferă importantă pentru sufletul fiecărui om.

Dl Nicolae Garaz a informat că FSLC s-a adresat de nenumărate ori la MECC insistând asupra soluționării celor mai importante probleme din sfera culturii – salarizarea lucrătorilor și motivarea tinerilor specialiști de a activa în acest domeniu, inclusiv în mediu rural, însă fără succes. Toate speranțele sunt legate de noua lege cu privire la salarizarea bugetarilor. Dumnealui a mulțumit dlui Molozea pentru atitudinea personală, responsabilă și înțeleaptă, față de problemele în sfera culturii, pentru implicarea în soluționarea lor la nivel local.

Dna Valentina Uța a accentuat că din 200 de angajați din sfera culturii 120 sunt femei, dintre care numai 5 procente sunt relativ tinere. Deși majoritatea angajaților activează în condiții foarte grele, cu un salariu cu care este imposibil de supraviețuit, în raion sunt 34 colective artistice cu titlul „model”, bibliotecile au beneficiat de proiectul „Novateca”, funcționează muzeele, să desfășoară activități la nivel local și raional, sunt colective și oameni talentați, laureați ai concursurilor și festivalurilor republicane și internaționale. Astfel, cultura supraviețuiește și ea cu eforturi supranaturale ale tuturor oamenilor de cultură ce nu trebuie să fie acceptat într-o societate contemporană. Trebuie de acționat, în mod pașnic, însă toți împreună pentru a schimba situația dacă statul mai are nevoie de un popor civilizat și cu cultură înaltă, și aici sindicatele trebuie să fie pe prima linie, a conchis șefa direcției cultură, tineret, sport și turism, dna Valentina Uța.

Pe parcursul mesei rotunde au fost puse în discuție cele mai stringente probleme ale lucrătorilor din cultură, accentul fiind pus pe rolul femeilor din cultură din mediul rural.

La finele activității membrii biroului de femei al Federației Sindicatelor Lucrătorilor din Cultură (FSLC) și președintelui FSLC, dlui Nicolae Garaz au vizitat muzeul s. Răscăieți apreciind înalt activitatea lui în educația patriotică a tinerii generații.