Noutăți

Marian Lupu în vizită la Ștefan Vodă

La 6 iulie curent, dl Marian Lupu, președintele fracțiunii parlamentare majoritare PDM în Parlamentul RM, a efectuat o vizită de lucru în raionul Ștefan Vodă. În programul vast al deputatului a fost inclusă și întrunirea cu șefii direcțiilor și instituțiilor subordonate Consiliului raional, serviciilor desconcentrate în teritoriu, funcționarii publici, primarii localităților care a avut loc în sala de ședințe a școlii de arte „Maria Bieșu”.

Dl Lupu în discursul său s-a referit succint la situația politică și social-economică din țară, a punctat prioritățile guvernului și parlamentului pentru anul 2016. Astfel, situația este destul de complicată în toate domeniile, însă echipa profesionistă a premier-ministrului Pavel Filip care se află la guvernare deja 5 luni depune eforturi pentru a aduce stabilitate în economie și sfera socială. Printre reușitele guvernului, a punctat dl Lupu, este moratoriu asupra controlului de stat, inclusiv fiscal, financiar. Este elaborat proiectul de lege care prevede reducerea substanțială a instituțiilor de control – de la 33 la 11. Deși importul și exportul a scăzut, indicii activității vamale au crescut după ce au fost anulate 169 de ordine și curmate schemele de contrabandă. A fost prelungit pentru anii 2016-2018 Programul de atragere a remitențelor în economie „PARE 1+1”, implementat de ODIMM, în scopul motivării inițierii noilor afaceri în republică și reîntoarcerii cetățenilor de peste hotarele țării. S-au depus eforturi pentru a atrage în republică investitori din Germania, Austria, Japonia care în scurt timp vor construi în diferite regiuni ale republicii uzine, oferind locuri noi de muncă tehnologică calificată și salariu decent muncitorilor.

Dl Lupu susține că guvernul Filip în jur la 70 de procente a realizat foia de parcurs european care include consolidarea sistemului bancar, reformarea sistemului judiciar și a procuraturii, lupta cu corupția. Dânsul este convins că va fi încheiat acordul de finanțare cu FMI, după ce vor fi reluate finanțările proiectelor aflate în derulare, construcțiilor, drumurilor etc. Deputatul a vorbit despre necesitatea reformării sistemului de învățământ superior în vederea reducerii numărului de universități, despre reducerea numărului de ministere de la 16 la 9-10, despre reformarea administrației publice locale întru ridicarea calității și disponibilității serviciilor publice, despre frauda la BEM și investigațiile curente în domeniul bancar.

A doua rundă a întâlnirii a fost destinată întrebărilor și răspunsurilor. Dna Olga Ceapchii este profund indignată de faptul că întoarcerea miliardului furat a fost pusă pe umerele poporului, iar persoanele implicate în furtul secolului sunt în libertate. Din aceiași sferă a fost prima întrebare a dlui Vinidict Lutenco, lider sindical raional, care s-a interesat de ce după 25 de ani de independență guvernarea tot se ocupă de combaterea sărăciei. Întrebat dacă este satisfăcut sufletește de activitatea sa de deputat al Parlamentului, dl Lupu a răspuns că a făcut unele lucruri cu care se mândrește, însă în general nu este satisfăcut. Întrebările dlui Vasile Buzu, directorul executiv al asociației producătorilor agricoli „Uniagro-Prim”, au fost legate de tergiversarea legii cu privire la subvenționarea producătorilor agricoli și penalitățile pentru datoriile ale agenților economici. Un răspuns a fost concret: legea va intra în vigoare din ianuarie 2017 facilitând dezvoltarea sectorului agrar.

Lipsa cadrelor pedagogice, salarizarea insuficientă a angajaților din cadrul direcției educație, insuficiența alocărilor financiare per elev pentru activitatea instituțiilor educaționale, datoria față de sistemul raional de educație estimată la 8 mln lei – problemele acestea au fost abordate de către dna Raisa Burduja, șefa direcției educație. La problema lipsei de medici și necesitatea continuării reparației capitale a spitalului raional s-a referit dl Vasile Plămădeală, directorul IMSP „Spitalul raional”. Dl Lupu vede rezolvarea problemei cadrelor din medicină și educație prin obligarea prin lege a studenților care au făcut studii în baza bugetului de stat să lucreze 3 ani în localitățile rurale. Modificările ce țin de salarizarea în sistemul de medicină vin să stimuleze absolvenții universității de medicină să lucreze la periferie.

Dl Valeriu Tabunșcic, primar de Căplani, s-a dat cu părerea că acordarea ajutorului social a dus la apariția noii clase de paraziți sociali care nici gând n-au să muncească. Dânsul a ridicat și problema bolnavilor psihici care au rămas pe seama autorităților publice locale. Dl Lupu care a fost de acord cu părerea expusă vede rezolvarea problemei prin impunerea persoanelor care primesc ajutorul social la efectuarea lucrărilor publice în localitate. Refuzul de a îndeplini lucrările poate servi drept motiv pentru stoparea acordării ajutorului social.

Dl Nicolae Molozea, președintele raionului, a mulțumit dlui Marian Lupu pentru vizita de lucru, apreciind dorința deputatului de a cunoaște situația în teritoriu, problemele cu care se confruntă oamenii, de a lua în considerație părerile și sugestiile locuitorilor raionului pentru a schimba lucrurile în bine. Președintele raionului a mulțumit și celor prezenți în sală pentru receptivitate, comunicare constructivă și problemele abordate.

DSC00290DSC00296DSC00297DSC00301DSC00303DSC00306DSC00288