Noutăți

Managerii școlari s-au întrunit în ședință de lucru

La 24 aprilie managerii instituțiilor de învățământ s-au întrunit în ședință de lucru în incinta direcției generale educație. A fost prezent la ședință dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului pe probleme sociale.

Ședința a avut două compartimente. Prima parte a fost dedicată problemelor organizatorice despre care a vorbit dna Raisa Burduja, șefa DGE. Dna Burduja a asigurat că profesorii care fac naveta vor primi banii pentru cheltuielile de transport suportate în semestru II, însă managerii trebuie să prezinte graficul zilelor de deplasare pentru a fi făcută analiza și calculată suma necesară de bani.

Șefa DGE a vorbit despre organizarea odihnei și întremării elevilor în tabăra „Dumbrava”, a adus la cunoștință numărul biletelor gratuite acordate de către Consiliul raional pentru elevii dotați din fiecare instituție în conformitate cu numărul total al elevilor. Fiecare manager ar putea face un demers, însoțit de scrisoarea oficială DGE, la consiliul local pentru procurarea biletelor la tabără pentru copiii localității. La fiecare 2 bilete procurate va fi adăugată încă unul din partea Consiliului raional.

Un schimb (2-12 iulie) a fost contractat de organizația internațională „Green Cross” prin intermediul ONG „Familia sănătoasă”, condusă de dl Iurie Cheptanari. Astfel, 120 de copii din diferite instituții vor avea posibilitatea să se odihnească și să întremeze sănătatea fizică și spirituală la „Dumbrava”.

Dna Burduja a atenționat managerii școlari despre faptul că direcția construcții, gospodărie comunală și drumuri nu dispune de specialiști pentru a face devize de cheltuieli pentru reparații planificate în instituții, însă sunt divizieri licențiați care prestează servicii contraplată.

La ultimul careu vor fi menționați elevii dotați, premianții concursurilor republicane și internaționale. Pentru a nu scăpa din vedere copiii performanți e necesar de transmis DGE copia diplomei cu care au fost decernați elevii, a subliniat dna Burduja. Au fost aduse la cunoștința managerilor și alte momente de ordin organizatoric.

Dna Galina Iuraș, șef adjunct DGE, s-a referit la raportul de activitate pentru anul de studii 2017-2018, la modificările introduse pentru a ușura îndeplinirea raportului.

Aprobarea Nomenclatorului tipurilor de documentație școlară și rapoarte în învățământul general și a Metodologiei privind repartizarea timpului de muncă a personalului didactic din instituțiile de învățământ general a fost tema compartimentului II al ședinței. Managerii școlari au avut posibilitatea să-și expună părerile proprii și a colectivelor didactice care deja au simțit impactul acestor documente asupra activității dlui Victor Păgînu, specialist MECC. Toate propunerile constructive vor fi luate în considerație de MECC, a punctat dl Păgînu la finele ședinței.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”