Noutăți

Managerii școlari în ședință de lucru

În agenda de lucru a ședinței de lucru cu managerii școlari au fost incluse 10 chestiuni, fiecare având importanța pentru asigurarea procesului instructiv-educativ în anul școlar 2019-2020. La întrunire a fost prezent dl Vasile Gherman, vicepreședintele raionului, colaboratorii DGE.

O atenție sporită s-a atras formării cadrelor didactice pe problemele implementării curriculei dezvoltate în clasele I-IV și V-XII. La acest aspect au venit cu informații dna Valentina Sînchetru și dna Emilia Tudorean, specialiștii DGE. Au fost clarificate unele momente ce țin de evaluarea pregătirii instituțiilor de învățământ către noul an școlar. Dna Raisa Burduja, șefa direcției generale educație, a menționat că în anul 2019 nu s-au efectuat lucrări majore, accentul fiind pus pe reparațiile curente.

Asigurarea instituțiilor cu cadre didactice rămâne a fi o problemă stringentă. Din necesitatea de 35 de cadre didactice în raion au fost repartizate 7, dintre care până la moment s-a prezentat doar un tânăr specialist la Crocmaz. Rămâne de rugat profesorii pensionari și acei cu încărcătură didactică mai mică să facă naveta în alte instituții din apropiere. În context, dl Vasile Gherman a rugat profesorii care au făcut naveta în al doilea jumătate anului școlar 2018-2019 să nu fie nerăbdători, deoarece vor fi achitați imediat după ședința Consiliului raional care va avea loc în luna august.

Deoarece conferința pedagogică va avea loc la 21 august, la nivel local se vor desfășura atelierele de dezbateri și conferințele la data de 17 august, declarată zi de lucru. Au fost discutate momente organizatorice cu privire la pregătirea și desfășurarea forului principal al pedagogilor. La conferință va fi prezent dl Vladimir Guțu, profesor universitar, autorul noului concept al curriculei școlare.

Au parvenit modificări în completarea catalogului școlar la clasele primare, despre care a informat dna Tudorean. La moment există probleme cu asigurarea cu manuale noi, care încurând vor fi scoase de sub tipar și vor ajunge în bibliotecile școlare.

La ședința s-a făcut o analiză succintă a totalurilor examenelor de absolvire, deoarece chestiunea aceasta va fi discutată detaliat la începutul lunii septembrie. De menționat, că liceul teoretic „Ștefan Vodă” în clasamentul național ocupă locul 50 din 289 de licee, având rata de promovare de 100 procente și media de 7,27, mai înaltă decât media pe țară. Este un succes incontestabil al colectivelor de elevi și profesori. Mai mult, toți bursierii Consiliului raional au susținut examenele de bacalaureat cu brio, cu note de 10 și 9, astfel confirmând faptul că selectarea candidaților pentru bursa Consiliului raional a fost făcută corect de către comisia raională.

La ședință au fost abordate și alte multe chestiuni metodice și organizatorice.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”