Noutăți

Managementul riscurilor de corupție la nivel local

dsc00075La  7 noiembrie curent, în sala pentru ședințe a Consiliului raional Ștefan Vodă s-a desfășurat training-ul cu tematica „Implementarea managementului eficient al riscurilor de corupție la nivel local,” încadrat în activitățile proiectului „Consolidarea funcției de prevenire a corupției și analiză a Centrului Național Anticorupție”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al MAE al Norvegiei.

La training au participat secretarii consiliilor locale din localitățile raionului, funcționarii publici din aparatul președintelui raionului. Cu informații și explicații de rigoare au venit în fața auditoriului experți în domeniu, reprezentanți ai CNA – Diana Enachi și Valentin Lozovan. Agenda seminarului a cuprins: riscurile de corupție și evidenţa lor, etica și integritatea, managementul riscurilor, cadrul legal și cel normativ secundar în materie de integritate și măsuri anticorupție. După instruirea teoretică participanții au fost implicați în activitatea practică – studiu de caz.

Fiecare participant a primit de la organizatori o mapă cu materiale utile, inclusiv extrase din Standardele Naționale de Control Intern în Sectorul Public și un model al registrului riscurilor care va ușura întocmirea acestui document la nivel de entitate publică.