Noutăți

Lunarul bibliotecilor școlare

Activitatea recentă a bibliotecilor şcolare din raionul Ştefan Vodă a fost marcată de încadrarea activă a bibliotecarilor, profesorilor, educatorilor şi altor persoane cointeresate în organizarea şi desfăşurarea tradiţionalului Lunar al bibliotecilor școlare. Această acţiune anual are loc la iniţiativa Asociaţiei Internaţionale a Bibliotecilor Şcolare, dar şi în baza programului de activitate a direcției generale educație Ştefan Vodă. Şi de data aceasta agenda comună a inclus activităţi desfăşurate pe parcursul unei zile, săptămâni sau întregii luni, dedicate în ansamblu promovării imaginii pozitive a bibliotecilor din instituţiile de învăţământ, rolului lor în instruirea şi educarea elevilor.

Astfel, lunarul a demarat cu organizarea unor excursii de familiarizare a cititorilor începători (elevii claselor întâi, grupele mari şi pregătitoare de la grădiniţe) cu localul bibliotecii, serviciile oferite, modul de amenajare a fondului de carte, colţişorul „Regulile cititorului” sub frumosul generic şi îndemn „Invitaţie în împărăţia cărţilor”. Obiectivul planificat a fost cultivarea dragostei şi trezirea interesului, a motivaţiei pentru lectură. De asemenea, aici s-au improvizat discuţii interactive cu viitorii utilizatori „Biblioteca – popas de suflet pentru cei mici”, minirecitaluri de poezii, ora basmelor populare româneşti „Desaga cu poveşti”. Pretutindeni s-au pregătit şi actualizat expoziţii de carte tematică şi noi achiziţii, inclusiv manuale, donaţii din partea ambasadelor, etc. cu genericul „A sosit o carte nouă”, „E timpul cărţilor deschise”, „Biblioteca – instituţie care învaţă”, „Cărţi ce ştiu totul”.

Merită a fi menţionată ca semnificativă activitatea de inaugurare a bustului poetului Mihai Eminescu în parcul din centrul satului Căplani, la data de 10 octombrie curent. Evenimentul a coincis cu vizita oaspeţilor – primarilor din România. Cu acest prilej, biblioteca şcolară în colaborare cu cea publică şi pentru copii din localitate, profesorii de limbă română au prezentat cu elevii un program literar-artistic, omagiu consacrat Luceafărului dăinuirii noastre.

Tot în acest context s-au desfăşurat ateliere de lectură cu participarea elevilor din clasele gimnaziale „Florile Dalbe – la 75 ani”, unde s-a accentuat importanţa lecturării ediţiilor periodice destinate copiilor ca surse de informaţii actuale, captivante, diverse, fiind şi suportul în dezvoltarea aptitudinilor creative. Elevii clasei a IV-c (diriginte dna Georgeta Ursachi, școala primară „Gr. Vieru”) au beneficiat de o donaţie de 70 exemplare de reviste „Alunelul”, gest de bun augur din partea redactorului-şef, dl Ştefan Melnic. Iar diriginţii claselor întâi în comun cu părinţii au dat start maratonului „Şi cărticica mea în biblioteca şcolii”.

A mai fost organizat s-au revitalizat lucrul cercurilor „Spitalul cărţii”, unde predomină acţiuni de voluntariat în comun a membrilor consiliilor de bibliotecă, diriginţilor, părinţilor, bibliotecarului. Au fost reparate zeci de cărţi ce merită a nu fi uitate, confecţionate semne de carte, elaborate postere cu reguli de comportare grijulie cu cartea îndrăgită, etc.

Bibliotecile şcolare au mai organizat Ziua uşilor deschise, diferite concursuri: „Cel mai bun declamator”, „Ghiciţi povestea” (elevii claselor primare), discuţii şi întâlniri cu utilizatorii din clasele gimnaziale „Citind, învăţ să fiu”, „Am citit o carte – citeşte-o şi tu”, jocuri didactice interactive pe marginea operelor citite: „Dumitru Matcovschi – un talent dăruit copiilor”, „George Coşbuc – poezii pentru cei mici”, o suită de matinee la tema „E toamnă iar în calendar”, „În pasul dansului de toamnă”, etc.

În parteneriat cu cadrele didactice de sprijin din centrele de resurse pentru educaţia incluzivă din şcoli, pentru beneficiarii lor s-au realizat acţiuni sub sloganul „Creştem împreună cu biblioteca”, „Şi tu eşti singur… Vino să citim împreună!”. S-au realizat şi activităţi cu titlul semnificativ „O oră de bunătate”, unde cititorii au conştientizat rostul faptelor multor personaje literare, care demonstrează bunătate, milostenie, toleranţă, atitudine mărinimoasă faţă de colegi, prieteni, maturi etc.

De asemenea, în cadrul şedinţelor lărgite a consiliilor de bibliotecă s-au pus în prim plan analiza intereselor de lectură a elevilor claselor VIII-IX, modalităţi de motivare la lectură sistematică. Iar în perioada 21-28 octombrie, către Ziua Internetului, s-au desfăşurat ore de dirigenţie cu dezbateri „Pro şi contra, avantaje şi pericole”.

Un grup de bibliotecari şcolari, la data de 25 octombrie curent, a participat activ la conferinţa-satelit „Bibliotecile şcolare pentru viitor: schimbare, modernizare, competenţe în dezvoltare” organizată de Asociaţia Bibliotecarilor din RM (ABRM). Eveniment, care de fapt a anticipat conferinţa naţională ABRM „Bibliotecile dezvoltă comunităţile”, unde de asemenea suntem invitaţi. În continuare, materialele acestui forum biblioteconomic vor fi diseminate în cadrul seminarelor raionale în calitate de suport la perfecţionarea profesională continuă a bibliotecarilor.

În context, aş vrea să aduc sincere mulţumiri colegelor de breaslă, care au contribuit cu informaţii despre activitatea lor permanentă cu dăruire, entuziasm şi abnegaţie în beneficiul utilizatorilor noştri fideli, inclusiv şi în cadrul Lunarului Bibliotecilor Şcolare, ediţia anului 2016: doamnelor Ana Tabunşcic (gimnaziul s. Căplani), Eudochia Bulai (gim. s. Răscăieţi), Ana Ţurcan, (gim. „V. Moga”, s. Feşteliţa), Elena Drugaliov (liceul „Ştefan Vodă”), Ecaterina  Şărcăneanu (gim. „M. Viteazul”, s. Carahasani), Anastasia Talmazan (gim. „M. Sîrgii”, s. Cioburciu), Tatiana Oltu (gim. s. Popeasca), Nadejda Ceban (gim. Viişoara), Ludmila Stati (școala primară „Gr. Vieru”) şi altora.

Zinaida PÎNZARI, metodist-specialist, DGE Ştefan Vodă

dsc_0960 dsc_0962 dsc_0963 dsc_0965dsc_0968 dscf6084 dscn19391 img_1645 img_1651 img_1652 img_2825 img_3091 img_3094 img_3101p1090070 p1090071 p1090192