Noutăți

Lumina lui Hristos luminează tuturor

Cu binecuvântarea protopopului mitrofor al raionului Anatol Raileanu, la 18 aprilie, la biserica cu hramul Sfânta Treime din or. Ștefan Vodă s-a desfășurat o nouă ediție a festivalului „Lumina lui Hristos Luminează Tuturor. Ca orice lucru bun și bineplăcut lui Dumnezeu, festivalul a debutat cu o rugăciune comună înălțată în cadrul Sfintei Liturghii. La eveniment au fost prezenți dl Nicolae Molozea, președinte al raionului, funcționarii publici, slujitori și credincioși din cuprinsul protopopiatului Ștefan-Vodă. Biserica cu hramul Sfânta Treime din or. Ștefan-Vodă s-a îmbrăcat mai deosebit ca altă dată, decorată special pentru sărbătorile pascale cu coșuri pascale la fiecare răstignire din curte, prosoape. A fost împodobit cu ouă încondeiate un pom asemănător cu cel de Crăciun, fântâna a fost frumos decorată cu flori, prosoape și ouă, scena improvizată – cu covoare. Tonul  sărbătorii a fost dat de clopotele bisericii și de vocea dnei Emilia Tincu, directoarea casei de cultură din Ștefan-Vodă cu poezia „Hristos a Înviat!”

Prima etapă a evenimentului a presupus o expoziție de desene la tema Învierii Domnului (școala de arte Maria Bieșu din or. Ștefan Vodă), a icoanelor vechi, cărților și fotografiilor păstrate și transmise din neam în neam ca acum să fie prezentate și comentate: icoană care are peste 200 de ani, icoane cu care au mers în cununie străbuneii (Căplani). Chiar dacă nu a fost făcută pentru muzeu, icoana a devenit, prin arta răbdării care stă la baza exigenței ei, din obiect de cult obiect al reflecției estetice. Meșterii și colecționarii particulari au chemat pe cei prezenți să privească și să apropie cu dragoste de icoanele pe sticlă, lemn, de icoanele brodate în biser (am să menționez aici străduința și măiestria copiilor de la școala duminicală pe lângă biserica Sfântul Ioan Botezătorul Cristina Topor, Lilia Rodnițchii și Maria Harcenco, tustrei din Șt. Vodă, Centrul raional de creație pentru copii și adolescenți, Tamara Noroșan din Talmaza, Zinaida Negrescu din Copceac, Maria Colun din Purcari, Marfa Railean din Viișoara). O adevărată comoară a culturii populare, meșteșugul închistririi ouălor este o artă tradițională precreștină. Este strâns legată de arta broderiei și a decorurilor care se găsesc pe costumele naționale. Toate acestea transformă un lucru obișnuit într-un lucru deosebit de frumos.  Este o sărbătoare a culorilor, un adevărat test al răbdării și o pasiune unică ce încântă văzul și sufletul. Profundele semnificații din universul credinței  s-au regăsit în oul încondeiat de mâinile măiestre ale fetelor și femeilor – Natalia Popov (Ermoclia), Vasilisa Maxian (Căplani), Snejana Balan (Slobozia), Ludmila Ciuloci (Șt. Vodă), Inga Spinei ( Șt. Vodă), Elisaveta Pronoza (Talmaza), Galina Gîrjăv, Aliona Buga și Raisa Tudorica (Feștelița), magazinul „Ovațio” (Șt. Vodă), Ana Pădurean (Ștefănești), casa de cultură din Șt. Vodă. Oul încondeiat – prima carte religioasă a omenirii. Cei care au vizitat expozițiile au aflat detalii chiar de la încondeietori despre tehnicile tradiționale, au admirat ouă cu modele moderne și sofisticate, realizate în tehnici mai noi – pe ouă de prepeliță, pe cel de găină, gâscă și , mai nou, confecționate în mărimi mari din paste făinoase. Fiecare în parte au contribuit la atmosfera sărbătorii. Gospodinele creștine din diverse sate au venit în port popular, cu bucate tradiționale specifice, precum și cu alte lucrări pascale (decorațiuni, felicitări). Acestea s-au regăsit în festivalul pascal.

Prin acest eveniment ne cunoaștem, ne apropiem, împărtășim bucuria Învierii, mărturisim că suntem vii în credință, a menționat părintele Ilie Timuș,biserica Sfânta Treime.

„Se zice că fiecare familie reprezintă o celulă a Bisericii. Cât de frumos arată părticele ce se adună din fiecare parohie pentru a-l slăvi pe Hristos Cel Înviat. Ne convingem de realitatea că unde  sunt mai mulți adunați în același duh și Dumnezeu își arată mai evident mila, harul și ajutorul. Cele mai curate mădulare ale Bisericii sunt copii. Astăzi aceștia ne-au uns sufletele cu cântări  izvorâte din adâncul inimii. Credința trebuie nu doar a fi trăită, ci și mărturisită. Credem că acest festival este o modestă mărturisire a râvnei noastre creștinești”, a spus protopopul mitrofor al raionului Anatol Raileanu. Impresionantul concert de cântece pascale, ce a reprezentat un veritabil buchet de imn de laudă adus Mântuitorului Hristos drept recunoștință pentru slăvita Sa Înviere, prin care s-a adus omenirii biruința asupra morții și începutul unei vieți noi veșnice”.

Au primit diplome și cărți-evanghelii în semn de apreciere și încurajare la perpetuarea valorilor creștine corurile de la biserica Cuvioasa Parascheva sat. Olănești, biserica Sfântul Mucenic Dimitrie sat. Cioburciu, biserica Sf. Arhangheli Mihail și Gavril sat. Ermoclia, biserica Nașterea Maicii Domnului sat. Talmaza, Centrul raional de creație pentru copii și adolescenți or. Șt. Vodă, biserica Înălțarea Domnului com. Purcari, biserica Sfântul Nicolae sat. Copceac, Biserica Sfântul Mucenic Dimitrie sat. Ștefănești, biserica Adormirea Maicii Domnului sat. Talmaza, biserica Sf .Arhangheli Mihail și Gavril com. Răscăieți, biserica Sfântul Mucenic Gheorghe sat. Volintiri, biserica Sfântul Ioan Botezătorul or. Ștefan Vodă, biserica Sfânta Treime or. Ștefan Vodă, formația folclorică „Basarabenii” de la casa de cultură Ștefan-Vodă, ansamblul vocal al bibliotecii publice sat. Feștelița. Au fost menționați și soliștii vocaliști – Irina Chetrari (Copceac), Mariana Prutean (Talmaza), Silvia Damaschin (Purcari), Maria Pîslari și Vitalie Sardari (Volintiri).

Evenimentul a încheiat  prin intonarea troparului Hristos a Înviat!

Valentina Uța, șefa DCTST