Noutăți

Lucrările Comisiei pentru situații excepționale a raionului

Astăzi, 16 martie, a avut loc ședința Comisiei pentru situații excepționale a raionului Ștefan Vodă (CSE). Ordinea de zi a inclus chestiunea cu privire la examinarea și ajustarea cerințelor Dispozițiilor nr. 07 din 04 martie 2022, nr. 08 din 07 martie 2022, nr.09 din 10.03.2022 și nr. 10 din 15.03.2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republici Moldova, de prevederile cărora s-a luat act de cunoștință. Totodată, reieșind din prevederile Dispozițiilor menționate, recomandărilor Agenției Naționale de Asistență Socială, precum și în necesitatea legalizării mecanismului de aprovizionare și activitate a Centrelor de plasament pentru refugiați, Aurica Cebotari, șefa Direcției generale asistență socială și protecția familiei, a intervenit cu solicitarea de a legaliza activitiatea de facto și de iure a centrelor de plasament pentru refugiați. Astfel, a fost aprobată activitatea centrelor de plasamant din s.Popeasca și Crocmaz (acesta din urmă a activat în perioada 25.02.2022- 05.03.2022).

Având în vedere creșterea fluxului de refugiați, s-a discutat și problema minorilor din Ucraina veniți fără reprezentanți legali. Astfel, s-a decis a permite plasarea temporară a minorilor identificați la trecerea frontierei de stat fără reprezentanți legali, în Centrul de asistență socială pentru cuplu mamă – copil și copii în situații de risc din s.Olănești și Centrul de asistență specializată și plasament temporar ”Încredere” până la soluționarea cazului.

Din fondul de intervenție a Guvernului Consiliului raional Ștefan Vodă a fost alocată suma de 331,2 mii lei. Acești bani vor fi distribuiți prin Dispoziția președintelui raionului după destinație, pentru gestionarea crizei refugiaților din Ucraina, beneficiari ai Centrului de plasament temporar pentru refugiați din s.Popeasca. La acest subiect, Vasile Maxim, președintele raionului a mai informat membrii Comisiei că, la ședință a Consiliului raional din 04 martie curent, a fost alocată suma de 100,0 mii lei din fondul de rezervă al Consiliului pentru necesitățile stringente în gestionarea crizei refugiaților.

Aparte s-a discutat despre asigurarea deplasării refugiaților din Ucraina de la punctul de trecere Palanca. În acest scop, s-a decis a obligă toți transportatorii de călători de pe teritoriul raionului Ștefan Vodă, să asigure câte o unitate de transport conform graficului stabilit de Aparatul președintelui raionului. Tot aici, Vasile Maxim a adus la cunoștință că o parte de transportatori antrenați în procesul de transportare a refugiaților, au fost aproviționați cu combustibil din partea statului.

La fel, la recomandarea Agenției Naționale de Asistență Socială, pentru asigurarea eficientă a ajutoarelor umanitare și, totodată, dirijarea rațională a procesului de asigurare cu cele necesare refugiații, s-a propus a solicita administrațiilor publice locale de nivelul I să informeze CSE despre recepționarea și distribuirea ajutoarelor.

La finele ședinței, președintele raionului a informat despre vizita centrului de plasament pentru refugiați din s.Popeasca de către reprezentanții Organizației Mondiale de Sănătate, în scopul verificării respectării normelor sanitar-epidemiologice în instituție. A informat desre recomandările expuse de către membrii OMS, în special asupra atenționării riscurilor de import și răspândire a bolilor ce pot fi prevenite prin vaccinare, cum sunt rujeola, poliomielita, rubeola și altele extrem de contagioase. În acest sens s-a  decis de a solicita sporirea vigilenței personalului medical antrenat în procesul de supraveghere a stării de sănătate a refugiaților.

Pe marginea celor discutate, a fost emisă Dispoziția respectivă (se anexează).

16,03,2022