Noutăți

Locuitorii comunei Răscăieți sînt lipsiți de apă

Recent în adresa președintelui raionului a parvenit un demers din partea locuitorilor satului Răscăieții Noi, prin care se solicită ajutor în problema existentă de mai mulți ani. Satul este lipsit în aprovizionare cu apă din motiv că cele două sonde ce asigurau localitatea cu izvorul vieții, sînt în proprietate privată.

Vasile Maxim, președintele raionului împreună cu vicepreședintele Vladimir Baligari, s-au deplasat la fața locului la dialog cu dna Lidmila Zagoreț, primarul comunei. Din spusele dnei primar, sondele în perioada mandatului 2007-2011 în baza deciziei Consiliului local Răscăieți, au fost vîndute sub formă de teren agricol cu construcții (fără a se indica sondele și terenul de protecție a acestora). Pe parcursul anilor, în pofida eforturilor depuse a exprimarului și edilului actual, întoarcerea sondelor (care de fapt ar urma să fie bunuri proprietate publică) în posesia comunității, nu s-a reușit.

Din aceste motive, locuitorii com.Răscăieți sînt lipsiți de apă, gimnaziul din s.Răscăieții Noi este lipsit de nodul sanitar, investitorii refuză să susțină proiecte de amenajare și renovare a sondelor deoarece acestea nu sînt proprietate publică.

Problema destul de durută pentru localnicii com.Răscăieți și necesită implicare. În discuții cu dna primar, conducerea raionului a venit cu unele sugestii, și a recomandat autorității a se adresa în organele competente, explicând pașii necesari întru soluționarea celor menționate.