Finanțe

Lista colaboratorilor direcţiei finanţe Ştefan Vodă

 

 

Nr.

d/o

Numele, prenumele Funcţia Telefon de

serviciu

1 2 3 4
1. Caliman  Ina

 Valeriu

șeful  DF 0-242-2-30-48
2. Ceban  Elizaveta

Ion

șef – adjunct 0-242-2-21-41
3. Lugovschi  Tatiana Nicolae specialist principal 0-242-2-21-41
4. Coşciug  Nelea Luca specialist  principal 0-242-2-52-95
5. Frumos  Natalia Vladimir șef serviciu,

contabil-şef

0-242-2-28-45
6.

 

Caburgan  Larisa Vladimir specialist principal 0-242-2-28-45
7. Stratan  Zinaida Grigore specialist superior 0-242-2-52-95
8.  Salaur  Tamara

 Filip

specialist principal 0-242-2-53-30
9.  Vacant specialist principal 0-242-2-53-30
10.    Vacant secretară –

dactilograf

11.   Antoşel  Vasile

Gavril

 

șofer 0-242-2-24-74

garaj