Educație

Lista angajaților direcției generale educație Ștefan Vodă

 

Nr. Numele, Prenumele Funcția Nr. de telefon

(serviciu)

Aparat

1. Burduja Raisa Șef DGE Ștefan Vodă 0242-2-52-92
2. Vacant Șef –adjunct DGE Ștefan Vodă 0242-2-51-49
3. Maxim Antonina Specialist principal 0242-2-43-98
4. Vorfolomei Veronica Specialist principal 0242-2-27-81
5. Vacant Specialist principal 0242-2-24-13
6. Ciobanu Ina Inginer TIC 0242-2-43-98
7. Arșer Ala Secretar 0242-2-43-98
8. Vacant Specialist superior 0242-2-24-13
9. Vacant Șef Secție Politici Educaționale și Management 0242-2-24-13

Centrul metodic

10. Sînchetru Valentina Șefa Centrului Metodic 0242-2-24-00
11. Tudorean Emilia Specialist principal, metodist 0242-2-24-13
12. Pînzari Zinaida Specialist principal, metodist 0242-2-27-81
13. Chioru Natalia Specialist principal, metodist 0242-2-51-49
14. Guzgan Svetlana Specialist principal, metodist 0242-2-51-49

Serviciul de Asistență Psihopedagogică (SAP)

15. Iapără Liudmila Șef interimar SAP 0242-93-5-20
16. Porubin Alina Pedagog 0242-93-5-20
17. Marin Ana Psiholog 0242-93-5-20
18. Mancoș Aurelia Logoped 0242-93-5-20
19. Pînzari Anastasia Pedagog 0242-93-5-20
20. Martîniuc Serghei Șofer 0242-93-5-20

Contabilitatea

21. Sorocean Ecaterina Contabil -șef 0242-2-52-93
22. Gutovschi Victoria Contabil 0242-2-52-93
23. Garaba Maria Contabil – casier
24. Hreplenco Nadejda Contabil evidența bunurilor materiale 0242-2-52-93

Centrul de Creație al Copiilor și Adolescenților

25. Lazarev Vera Director 0242-2-36-05
26. Vorfolomei Grigore Director școlii sportive 0242-2-44-48