Asistență Socială și Protecția Familiei

Lista angajaților DGASPF

Aparatul
Nr.d/o Numele, Prenumele Funcția Telefon
1.  Aurica Cebotari Șef Direcție generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă 0242 2-25-48
2. Tatiana Bostan Șef adjunct direcție genarală 0242 2-24-34
3. Gherasimovici Nelea Specialist principal, Serviciul protecția persoanelor în etate și cu dizabilități 0242 2-20-59
4. Viorica Moraru Specialist principal, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-38-19
5. Specialist superior, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-51-33
6. Șcerbina Liliana Jurist, Serviciul protecția familiei și copilului 0242 2-38-19
7. Svetlana Teibaș Asistent social, Serviciul protecția familiei

și copilului

0242 2-38-19
8. Specialist principal, Serviciul prestații sociale 0242 2-22-15
9. Irina Ungureanu Asistent social, Serviciul prestații sociale 0242 2-22-15
10. Natalia Cojocari Contabil șef, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
11. Nadejda Mardar Contabil principal, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
12. Ecaterina Fulga Contabil principal, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
13. Daniliuc Nadejda Contabil superior, Serviciul economico-financiar 0242 2-39-65
14. Galina Port Specialist principal, Serviciul resurse umane și administrativ 0242 2-32-42
15. Marina Moscalu Secretar administrativ, Serviciul resurse umane și administrativ 0242 2-32-42
16. Valerian Soloviov Șofer, Serviciul personal administrativ-auxiliar
17. Galina Juravschi Îngrijitor de încăperi, Serviciul personal administrativ-auxiliar
Servicii în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei
18. Ludmila Donea Șef serviciu, Serviciul Îngrijire socială la domiciliu 0242 2-31-10
19. Rodica Verebcean Șef serviciu, Serviciul de Asistență socială comunitară 0242 2-31-10
20. Angela Țurcan Șef serviciu, Serviciul social Asistența Personală 0242 2-39-56
21. Natalia Bulat Șef serviciu, Serviciul de Asistență parentală profesionistă 0242 2-51-33
22. Jignea Elena Șef serviciu, Serviciul ”Echipa Mobilă” 0242 2-25-33
23. Ana Cojocari Felcer – protezist, Serviciul ortopedie și protezare 0242 2-22-15
 

Instituții subordonate Direcției generale asistență socială și protecția familiei

24. Dimitrenco Vadim Manager, Centrul de asistență specializată și plasament temporar “Încredere” or.Ștefan Vodă 0242 2-51-18

0242 2-51-17

0242 2-51-70

25. Maria Stavarachi Manager, Centrul de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii aflați în situații de risc s.Olănești 0242 52-8-94
26. Leonid Vremere Manager, Centrul  asistență socială pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități s.Talmaza 0242 40-9-02