Asistență Socială și Protecția Familiei

Lista angajaților DGASPF

Aparatul

Nr.d/o Numele, Prenumele Funcția Telefon
1.  Aurica Cebotari Șef Direcție generală asistență socială și protecția familiei Ștefan Vodă 0242 2-25-48
2. Bulgari Elena Șef adjunct direcție generală 0242 2-24-34
3. Bostan Tatiana Specialist principal, serviciul protecția persoanelor în etate ți cu dizabilități 0242 2020-59
4. Moraru Viorica Specialist principal, serviciul protecția familiei și copilului 0242 2-38-19
5. Solonicov Adriana Specialist superior, serviciul protecția familiei și copilului 0242  2-51-33
6. Șcerbina Liliana Jurist, serviciul protecția familiei și copilului 0242 2-38-19
7. Teibaș Svetlana Asistent social, serviciul protecția familiei și copilului 0242 2-38-19
8. Druguș Victoria Specialist principal, servicii prestații sociale 0242 2-22-15
9. Hîrlac Natalia Inspector superior, serviciul prestații sociale 0242 2-22-15
10. Cojocari Natalia Contabil șef, secția economico-financiară 0242 2-39-65
11. Țurcan Natalia Contabil principal, secția economico-financiară 0242 2-39-65
12. Fulga Ecaterina Contabil principal, secția economico-financiară 0242 2-39-65
13. Daniliuc Nadejda Contabil superior, secția economico-financiară 0242 2-39-65
14. Port Galina Specialist principal, serviciul resurse umane și administrativ 0242 2-32-42
15. Moscalu Maria Secretar administrativ, serviciul resurse umane și administrativ 0242 2-32-42
16. Bojenco Iurie Șofer, serviciul personal administrativ-auxiliar
17. Juravschi Galina Îngrijitor de încăperi, serviciul personal administrativ-auxiliar
Servicii în cadrul Direcției generale asistență socială și protecția familiei
18. Damaschin Ludmila Șef serviciu, serviciul îngrijire socială la domiciliu
19. Gherasimovici Nelea Șef serviciu, serviciul de asistență socială comunitară 0242 2-31-10
20. Angela Țurcan Șef serviciu, serviciul social asistența personală 0242 2-39-56
21.  Cojocaru Nadejda Șef serviciu, serviciul social asistența personală 0242 2-39-56
22. Bulat Natalia Șef serviciu, serviciul de asistență parentală profesionistă 0242 2-51-33
23. Haret Elena Șef serviciu, serviciul ”Echipa Mobilă” 0242 2-25-33
24. Cojocari Ana Felcer – protezist, serviciul ortopedie și protezare 0242 2-22-15
 

Instituții subordonate Direcției generale asistență socială și protecția familiei

25. Dimitrenco Vadim Manager, Centrul de asistență specializată și plasament temporar “Încredere” or.Ștefan Vodă 0242 2-51-18

0242 2-51-17

0242 2-51-70

26. Stavarachi Maria Manager, Centrul de asistență socială pentru cuplu mamă-copil și pentru copii aflați în situații de risc s.Olănești 0242 52-8-94
27. Vremere Leonid Manager, Centrul  asistență socială pentru persoane vîrstnice și cu dizabilități s.Talmaza 0242 40-9-02