Noutăți

„Limba noastră-i o comoară”

În luna ianuarie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova a lansat concursul republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”. Ediția din acest an este dedicată poetului Iulian Filip.

Scopul desfășurării concursului este sporirea interesului și cultivarea responsabilității tinerilor generații pentru comunicarea corectă în limba română, promovarea modelului vorbitorului cult de limbă română, demonstrarea competențelor civice, morale și internaționale ale elevilor.

Concursul s-a desfășurat în trei etape: locală( 01.02-28.02.2018), raională (01.03-20.03.2018) și republicană (21.03-31.03.2018).

Juriul constituit de către Direcția Generală Educație Ștefan Vodă a evaluat textele argumentative și produsele digitale video a elevilor după nivelul de vârstă, prezentate la etapa raională.

Juriul a stabilit următoarele:

Pentru locul I și produsul digital video (filmulețul) „Doar împreună avem grijă de prosperarea limbii române” se decernează elevii Șchiopu Alina și Ștefan Pavel din IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă.

Pentru locul I și text argumentativ „Suntem o limbă” se decernează elevul cl. IV Cabac Alexandru, IP școala primară „Gr.Vieru” or. Ștefan Vodă”, elevele Ștefan Veronica, cl VI, și Balan Tatiana, cl. X din IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă.

Pentru locul II și text argumentativ „Suntem o limbă” se decernează Andronati Patricia, cl. VI din IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă și eleva cl. VI Gori Sofia din IP gim.„Ion Creangă” s. Ermoclia.

Pentru locul II și produs digital video (filmuleț) „Noi nu ne lăsăm de limba noastră” se decernează echipa de inițiatori din IP LT „Ștefan Vodă” or. Ștefan Vodă.

Pentru locul III și produs digital video (filmuleț) se decernează eleva cl. VI Bevziuc Olesea din gimnaziul s. Brezoaia și echipa de inițiativă din IP gimnaziul „Alexandru cel Bun” din s. Slobozia.

Pentru locul III și text argumentativ „Suntem o limbă” se decernează eleva cl. VIII Palanciuc Rebeca din IP gim. „Alexandru cel Bun” s. Slobozia, eleva clasei VIII Ciubari Daniela din gimnaziul Viișoara, elevul clasei VIII Glavan Igor din IP gim. „Mihai Eminescu” s. Antonești.

Materialele selectate pentru locul I au fost propuse Ministerului Educației, Culturii și Cercetării pentru etapa finală.

Etapa republicană a concursului

La competiția republicană au participat peste 1000 de elevi ai claselor a V-a–a XII-a de la instituții de învățământ preuniversitar cu predare în limba română, precum și cu predare în limbile minorităților naționale. Ministerul Educaţiei al Republicii Moldova și Ambasada României la Chișinău au premiat câștigătorii primei ediții a Concursului republican pentru elevi „Limba noastră-i o comoară”.

Cu premiul de gradul III au fost decernați Cristina Morari, Corina Pîslaru, Dina Buza și Violeta Chetrosan din IP LT „Ștefan Vodă” (profesori Tatiana Spatari, Natalia Ștefan).

Daniela Furtună din IP LT „B. P. Hașdeu” s. Olănești (profesor Marina Lefter) a fost decernată cu premiul special pentru lucrarea „Limba română – floarea latinității”.

Elevii învingători și profesorii acestora au primit dicționare, seturi de carte, diplome și premii bănești.

Bravo! La mai mult și la mai mare!

Direcția generală educație