Anunțuri Noutăți

Licitație publică de vânzare „cu strigare” a autoturismului proprietate a Consiliului raional Ștefan Vodă

Consiliul raional Ștefan Vodă anunță pentru 12 noiembrie 2021,
ora 10.00, pe adresa – or. Ștefan Vodă, str. Libertății, nr. 1, et. 4,
desfășurarea licitației publice de vânzare «cu strigare» a autoturismului de model
LADA 21214 (NIVA), aflat în gestiunea Direcției raionale educație,
anul producerii 2006, prețul inițial 18391,0 lei.
Persoanele interesate urmează să depună cererea pentru participare la licitație,
să achite taxa de participare stabilită pentru persoanele fizice în sumă de 600 lei
și pentru persoanele juridice – 1200 lei pe contul IBAN MD59TRPDBG142310A11617AA,
și să achite acontul de 10 % din prețul inițial al bunului pe contul IBAN MD97TRPCCZ518410A01521AA.
Termen-limită de depunere a cererilor – 11 noiembrie 2021, ora 17.00.
Informații suplimentare la telefoanele de contact: 0242-25292, 0242-22088.

Notă: avizul privind desfășurarea licitației publice vizate de vânzare «cu strigare» a bunului proprietate publică este publicat în Monitorul Oficial nr. 256-260 din 22.10.2021 (pag. 133) și publicația raională Prier-info din 22.10.2021.

Direcția economie și atragerea investițiilor