Noutăți

Laureații concursului „Fanfara argintie”

Centrul Național de Conservare și promovare a patrimoniului Cultural Imaterial și secția raională de cultură și turism Soroca la 5 iunie a organizat și desfășurat festivalul-concurs național „Fanfara argintie”. Acest festival are ca obiective revalorificarea formelor tradiționale de interpretare a melodiilor folclorice de către fanfarele populare, popularizarea muzicii tradiționale de fanfară și promenadă, perfecționarea măiestriei interpretative, îmbogățirea repertoriului fanfarelor. La festivalul-concurs au participat 10 fanfare din Republica Moldova, formate din tineri și maturi, selectate în cadrul atestării formațiilor artistice de amatori în 2015, în afara concursului au evoluat încă două colective. Raionul Ștefan Vodă a fost prezentat de fanfara „Ciocârlia”, conducător Igor Dumitrașcu, de la casa orășenească de cultură.

Festivitatea a început pe piața centrală a orașului Soroca cu parada fanfarelor care au defilat cu marșuri moldovenești și piese folclorice. Sunetele vii ale orchestrelor aerofone au atras atenția sorocenilor și oaspeților orașului care mai apoi au savurat și lucrările muzicale interpretate de concurenți în cadrul festivalului.

Evoluţia concurenţilor a fost apreciată de un juriu profesionist. Rezultatele sunt următoare:

Premiul Mare – fanfara „Plai Nistrean” din or. Rezina; Premiul I – fanfara Consiliului raional Ialoveni; Premiul II – Fanfara „ Andrei Suruceanu” din or. Orhei şi Fanfara din s. Măgdăceşti, r. Criuleni;

Premiul III – Fanfara de la casa orăşenească de cultură din or. Ştefan –Vodă şi fanfara de la casa raională de cultură din or. Hăncești.

În debutul evenimentului, orchestra-gazdă a evoluat cu un buchet de melodii, elevii Colegiului de Arte „Nicolae Botgros” prezentând un show coregrafic de zile mari.

Faptul că fanfara de la casa de cultură Ștefan Vodă, „proaspăt scoasă din cuptor”, cum s-a exprimat unul din membrii juriului, s-a întors acasă cu diplomă de laureați de gradul III și premiu bănesc este îmbucurător, deoarece orchestranții au dat dovadă de potențial înalt care trebuie de dezvoltat și valorificat în continuare pentru a cuceri înălțimi mai înalte.

P6050069P6050064