Economie și Atragerea Investițiilor Noutăți

Lansarea unui nou Program «START pentru TINERI – o afacere durabilă la tine acasă»

Organizația pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii (ODIMM), în cadrul unui eveniment public desfășurat la 5 iulie 2022, a lansat un nou Program «START pentru TINERI» care oferă facilități extinse în vederea valorificării potențialului antreprenorial al tinerei generații. Astfel, tinerii cu vârsta între 18 și 35 de ani, care vor să inițieze sau să dezvolte o afacere, pot beneficia atât de suport consultativ/educațional, cât și de finanțare nerambursabilă sau credit cu porțiune de grant. Programul este susținut de Guvern pentru o perioadă de 3 ani, cu posibilitate de a fi prelungit, iar pentru implementarea acestuia au fost alocate în anul 2022 resurse financiare în valoare de 20 milioane lei pentru a susține circa 100 de afaceri autohtone.
Impactul noului Program de susținere antreprenorială urmează a fi cuantificat prin atingerea următoarelor obiective: menținerea tinerilor în țară, inclusiv în zonele rurale; îmbunătățirea/dezvoltarea competențelor antreprenoriale ale tinerilor; sporirea numărului de afaceri cu elemente inovatoare și cu viziune strategică racordată la cadrul de dezvoltare durabilă.
Prin intermediul Programului vor fi oferite două forme de suport financiar. Astfel, tinerii vor putea beneficia de granturi de până la 200 de mii lei, după formula 7 + 3 (70% din valoarea proiectului investițional va fi acoperită de stat și 30% contribuție proprie a aplicantului). Totodată, tinerilor li se oferă posibilitatea de a accesa credite cu o parte nerambursabilă de 15%, combinând finanțarea nerambursabilă cu resurse creditare avantajoase cu dobândă fixă de 6 %.
Ce finanțează programul?
Resursele financiare acordate de stat sub formă de suport financiar nerambursabil (grant) pot fi utilizate:
I. Pentru componenta II – suport financiar nerambursabil:
1) imobilizări corporale (instalații de lucru; utilaje și echipamente; instrumente de lucru; tehnică de calcul.)
2) imobilizări necorporale ale căror valoare nu va depăși 30% din suma suportului financiar nerambursabil și 20% din contul contribuției proprii: (obținerea certificatelor de calitate; obținerea standardelor; francize; aplicații software; licențe și mărci; drepturi de autor și titluri de protecție; programe informatice; website-uri; modele industriale și proiecte; drepturi de utilizare a imobilizărilor corporale.)
3) materii prime și materiale de construcții necesare dotării și amenajării spațiului de producere ale căror valoare nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii;
4) servicii de dezvoltare a afacerii ale căror valoare nu va depăși 10% din suma suportului financiar nerambursabil și 10 % din contul contribuției proprii: (consultanță și formare profesională – în domeniu de activitate cu care s-a depus la Program; marketing și publicitate; realizarea activităților de testare a ideii de afaceri; mici studii de piață; cercetări ale comportamentului consumatorilor; instruiri în domenii specifice și alte servicii necesare testării ideii.)

II. Pentru componenta III – credit cu porțiune de grant:
1) Porțiunea de grant – procurarea imobilizărilor corporale; imobilizărilor necorporale în limitele a 30% din valoarea porțiunii de grant;
2) Porțiunea de credit – procurarea mărfurilor și serviciilor, inclusiv a capitalului circulant necesar pentru implementarea activităților proiectului tinerilor în conformitate cu condițiile liniei de credit Facilitatea de Creditare a Tinerilor (FCT II).

Pentru a afla mai multe detalii despre program, accesați următorul link https://www.odimm.md/ro/despre-program-start-petru-tineri
Pentru întrebări suplimentare:
tel: 022 211 573, 068301345
e-mail: start_tineri@odimm.md

Direcția economie și atragerea investițiilor