Noutăți

Lansarea serviciului „Echipa mobilă”

La Ștefan Vodă a avut loc lansarea Serviciului social „Echipă mobilă”, care este un serviciu de suport pentru persoanele cu dizabilităţi şi familiile lor. Evenimentul a fost unul de amploare deoarece au fost prezenți părinţi ai copiilor cu dizabilităţi; reprezentanţi ai APL de nivelul I și II; reprezentanţi ai Centrului Republican de Asistenţă Psihopedagogică, Alianţei Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova, Centrului de reabilitare şi consultanţă „OSORC” din or. Tiraspol; specialişti ai structurilor teritoriale de asistenţă socială din Ştefan Vodă, Căuşeni, Găgăuzia; specialişti din cadrul Echipelor mobile din Ştefan Vodă, Căuşeni, UTA Găgăuzia, Tiraspol, Slobozia.

Cu un mesaj de salut au venit în fața prezenței dna Marcela Dilion, coordonator proiect, Keystone Moldova, dna Galina Climov, directorul executiv, AOPD, dna Ludmila Borodina, director, „OSORC”, or. Tiraspol, dna Svetlana Curilov, director-adjunct al Centrului Republican de Asistență Psiho-Pedagogică. Ca fir roșu a trecut prin relatări importanța serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilități care locuiesc pe ambele maluri ale Nistrului. Politica socială comună va spori încrederea între oameni mai eficient și mai rapid…

Implementarea și dezvoltarea noilor servicii sociale este prerogativa direcției asistență socială și protecția familiei, susținută de conducerea raionului și consilierii raionali. În context, preşedintele raionului Ştefan Vodă, dl Nicolae Molozea a menţionat: „Parteneriatele create prin intermediul proiectului implementat de Keystone Moldova, cu suportul UE, ne-a oferit oportunităţi de extindere a serviciilor sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi la nivel de raion, iar Consiliul Raional Ştefan Vodă şi-a onorat angajamentul de a prelua finanţarea „Echipei mobile”, începând cu 1 ianuarie 2018”. Pentru confirmare: dacă în anul 2018 Consiliul Raional a alocat acestui serviciu 300600,00 lei, atunci pentru anul 2019 sunt preconizați 324770,00 lei.

Deși „Echipa mobilă” din raionul Ștefan Vodă și-a început activitatea în aprilie 2017, trecând prin mai multe etape organizatorice, specialiștii deja au prestat servicii pentru 27 persoane cu dizabilităţi severe şi accentuate, dintre care 20 sunt copii şi 7 adulți, din 11 comunităţi ale raionului.

În cadrul evenimentului de lansare a serviciului specialiștii echipei, dra Doina Ciobanu, asistent social, dna Tatiana Panina, asistentul medical, dna Oxana Pîntea, psiholog, au informat prezența despre rezultatele activității în domeniile profesate, relatând și istoriile de succes, iar dna Nelea Gherasimovici, șefa serviciului, a făcut o totalizare a muncii colectivului. În pofida tuturor obstacolelor întâmpinate, printre care cea mai dureroasă este fluctuația cadrelor din cauza salariului mic, rezultatele obținute bucură.

Mama beneficiarului Victor Grosu care suferă de paralizie cerebrală infantilă și epilepsie n-a putut stăpâni emoțiile: „Am luptat din răsputeri pentru îmbunătățirea calității vieții și sănătății copilului nostru. „Echipa mobilă” a fost primul serviciu social care a deschis ușa ogrăzii noastre. Am simțit atunci că nu suntem singuri în fața durerii noastre și mulțumim mult pentru ajutorul medical și cel psihologic acordat, pentru calitățile omenești uimitoare a specialiștilor echipei. Noi, familia Grosu, suntem recunoscători Uniunii Europene și Asociației Keystone Moldova datorită cărora a fost implementat asemenea serviciu pentru persoane cu dizabilități.” Mătușa Evelinei Ciumac, dna Larisa Culea, a povestit că fetița care s-a născut cu paralizie cerebrală, suferă și de amiotrofie spinală. „Evelina este un soare pentru noi, un model de optimism și tărie de caracter. Are succese bune la învățătură, mai ales la limba română (învățătoarea vine la domiciliu). Învingem obstacolele care ne stau în cale mult mai ușor de când „Echipa mobilă” ne oferă sprijin. Suntem aprovizionați cu medicamente, scutece. Ce bucurie am avut când specialiștii echipei ne-au adus scaune speciale pentru veceu și baie. Ne-a fost oferit transport pentru deplasarea cu copilul la Chișinău, la CREPOR. Să-i răsplătească Domnul cu bunătatea sa cerească pe acei care au adus acest serviciu la noi în țară și în raionul Ștefan Vodă.”

Despre impactul pozitiv al serviciului „Echipa mobilă” asupra persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, despre importanța parteneriatelor în asigurarea incluziunii sociale și educaționale au vorbit dna Ludmila Iapără, specialist SAP, dl Valeriu Tabunșcic, primar de Căplani, dna Zinaida Marin, primar de Răscăieți, dna Svetlana Bernevec, asistent comunitar s. Popeasca, dna Ala Tabunșcic, educatoarea grădiniței din s. Căplani, dl Vladimir Baligari, consilier raional. Mai mult ca atât, „Echipa mobilă” schimbă atitudinea localnicilor față de persoanele cu dizabilități prin implicarea administrației publice locale, agenților economici, instituțiilor educaționale în rezolvarea problemelor copiilor și adulților cu dizabilități, prin incluziunea socială a acestora.

Astfel, activitatea de lansare a serviciului social a fost organizată de către membrii „Echipei mobile” cu susținerea colegilor de la DASPF la nivel înalt. Schimbul de experiență a fost util pentru toți participanții la eveniment.

„Echipa mobilă” a fost creată cu suportul financiar al Uniunii Europene, în cadrul proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, proiect implementat de către Asociația Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități din Republica Moldova și Centrul de Reabilitare și Consultanţă „OSORC” și co-finanțat de IM Swedish Development Partner.

Valentina GORNOSTALI, IP „Prier”