Proiecte

Lansarea proiectului „Consolidarea parteneriatului între societatea civilă și APL pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”

Pentru a înţelege importanţa participării cetățenilor și ONG-urilor locale în activităţile şi deciziile administraţiei publice locale, se poate porni de la ideea de bază, conform căreia participarea conferă calitate guvernării, iar o bună guvernare poate aduce investiţii, afaceri profitabile, resurse financiare, toate acestea contribuind la dezvoltarea economică locală.

Astfel, la data de 20 noiembrie 2015, în incinta Muzeului Verde din orașul Stefan Voda s-a desfășurat masa rotunda de lansare a proiectului „Consolidarea parteneriatului între societatea civilă și administrația publică locala pentru o bună guvernare și dezvoltare locală”, susținut de Fondul National pentru Democrație (NED) și implementat de Mișcarea Ecologistă Stefan Voda în parteneriat cu Consiliul raional Ștefan Vodă. Scopul mesei rotunde a fost asigurarea unei platforme de discuții privind buna guvernare și dezvoltare locală între reprezentanții administrației publice locale, ONG-uri, oficiali guvernamentali, specialiști și cetățeni interesați.

31 participanți, inclusiv din partea Consiliului raional, primarii, consilieri raionali și locali, specialiști din diverse domenii, ONG-uri locale, tineri și cetățeni locali au participat activ în cadrul lucrărilor evenimentului. Dl Alexandru Pavlicenco, vicepreședintele raionului, a menționat că susţinerea comunităţilor locale în efortul lor de a soluţiona probleme de mediu este salutabilă și binevenită. Dna Aliona Muntean, reprezentant al Consiliului raional, a informat publicul despre scopul, obiectivele și activitățile ce sunt preconizate în proiect.

Dl Nicolae Nastasi, specialist al Inspecției Ecologice Stefan Voda, a provocat participanții la o dezbatere cu privire la metodele de motivare a cetățenilor de a participa în procesele publice și de luare a deciziilor.

Despre facilitarea participării consilierilor locali, cetățenilor și a funcționarilor publici din satul Carahasani la soluționarea problemelor comunitare a vorbit dl Vladislav Cociu, primarul de Carahasani. Dânsul a menționat, că este de dorit ca autorităţile locale să încurajeze mai mult cetăţenii să participe la şedinţele Consiliului local pentru a intra astfel în contact cu problemele locale, precum şi cu procedurile prin care se ia o hotărâre sau alta, astfel acestea fiind făcute publice. Numai în așa mod, cetățenii vor înțelege drepturile și responsabilitățile care le revin pentru o participare activă la luarea deciziilor locale, decizii care le pot influenta direct sau indirect viețile.

Participarea societății civile la buna guvernare este procesul prin care nevoile, valorile și preocupările cetățenilor sunt incorporate în procesul decizional al administrației publice locale. Există doua direcții de comunicare (între cetățeni și administrație), cu scopul general de îmbunătățire a deciziilor susținute de către cetățeni, a menționat dl Alecu Renița, președintele Mișcării Ecologiste din Moldova.

În continuarea implementării proiectului vor fi organizate și desfășurate șase training-uri „Elaborarea politicilor publice la nivel local”, trei preconizate în proiect (Palanca, Carahasani, Ștefănești), iar alte trei în satul Talmaza, Cioburciu și Copceac la solicitarea primarilor din aceste localități. In cadrul training-urilor vor fi instruiți primarii și consilierii locali noi aleși, cât și societatea civilă despre mecanismele și metodele de elaborare a politicilor publice locale.

Tot odată desfășuram la moment Caravana Informațională, iar pentru o informare mai ampla a cetățenilor și factorilor decizionali despre mecanismele de informare și consultare a cetățenilor în dezvoltarea participativă pregătim material informativ ce va fi plasat într-un pliant și baner. Materialul este selectat în cadrul efectuării sondajului, petrecut în 27 localități a raionului, chestionați fiind 675 persoane, cate 25 din fiecare localitate.

Tatiana MARIN,

coordonatorul proiectului