Anunțuri Noutăți

Lansarea concursului ,,Premiul Național pentru Sectorul de Tineret”, ediţia 2019.

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova lansează concursul ,,Premiul Național pentru Sectorul de Tineret”, ediţia 2019. Concursul se desfăşoară anual, cu prilejul marcării Zilei Naţionale a Tineretului (a doua duminică a lunii noiembrie) şi are drept scop remarcarea realizărilor, performanţelor şi a contribuţiei tinerilor, specialiștilor și lucrătorilor de tineret, precum și a organizaţiilor de tineret de la nivel local pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

Premiul Naţional pentru Sectorul de Tineret

Se decernează Specialiştilor de tineret din cadrul Autorităţilor Publice Locale (APL) de nivelul I şi II, lucrătorilor de tineret, Centrelor de Tineret, precum şi Consiliilor Locale ale Tinerilor. Învingătorilor li se înmânează Trofeul, Diploma de confirmare a Distincţiei şi un premiu bănesc după cum urmează, conform categoriilor

– Specialistul de tineret al anului 2019 din cadrul APL de nivelul I – 12 000 lei;

– Specialistul de tineret al anului 2019 din cadrul APL de nivelul II – 12 000 lei;

– Lucrătorul de tineret al anului 2019 – 12 000 lei;

– Consiliul Local al Tinerilor al anului 2019 – 15 000 lei;

–  Centrul de Tineret al anului 2019 – 20 000 lei.

Condiții de participare la concurs:

– Persoana, grupul de persoane sau instituţia trebuie să reprezinte una din cele 5 categorii enumerate mai sus.

– Persoana, grupul de persoane sau instituţia trebuie să înainteze dosarul complet.

– Persoana, grupul de persoane sau instituţia care a beneficiat de o distincţie şi premiu naţional în sectorul de tineret poate solicita acordarea altei distincţii după o perioada de 2 ani.

Criteriile de selectare

Criteriile de selecţie pentru fiecare categorie în parte sunt stabilite în Regulamentul privind acordarea distincţiilor şi premiilor naţionale pentru dezvoltarea sectorului de tineret.

Formularele  de participare:

– Specialistul de tineret al anului 2019 din cadrul APL de nivelul I;

– Specialistul de tineret al anului 2019 din cadrul APL de nivelul II;

– Lucrătorul de tineret al anului 2019;

– Consiliul Local al Tinerilor al anului 2019;

– Centrul de Tineret al anului 2019.

Dosarele de aplicare se depun, la următoarea adresă:

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării al Republicii Moldova, MD-2033, mun. Chişinău, Piaţa Marii Adunări Naţionale 1, cutia poștală de la et 1, intrarea de pe str. G. Bănulescu – Bodoni.

Totodată, dosarul de aplicare urmează a fi expediat, în mod obligatoriu, și la adresa de e-mail: tineret@mecc.gov.md

Pentru detalii: tel. 022 820-864, 022 820-859, e-mail: tineret@mecc.gov.md 

Data limită: 01 noiembrie 2019, ora 17:00