Noutăți Propuneri de proiecte

Lansarea concursului pentru finanțarea parțială a proiectelor culturale

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării anunță lansarea concursului pentru finanțarea parțială a proiectelor culturale ale asociațiilor obștești, ediția 2018

Concursul este organizat în conformitate cu Regulamentul cu privire la modul de finanţare din bugetul de stat a proiectelor culturale desfăşurate de asociaţiile obşteşti, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 834 din 8 octombrie 2014.

Cuantumul finanțării unui proiect cultural este stabilit până la 50 % din costul lui general, dar nu mai mult de 100 mii lei pentru un proiect.

Dosarele de concurs pot fi aplicate de către asociațiile obștești în format online, fără înregistrare-autentificare, logare. Regulamentul concursului și formularul pot fi accesate la următoarea adresă: http://mc.gov.md/ro/content/proiecte-culturale-2018.

Notă!

  • Fiecare document va fi scanat în formatul *.pdf și va fi atașat on-line după deschiderea butonului „APLICĂ ACUM” pe care îl găsiți accesând linkul de mai sus.
  • În cazul când organizația a fost creată în ultimii 2 ani – copiile situațiilor financiare anuale,  lipsa datoriilor față de buget și lipsa obligațiilor restanțe vor fi prezentate pentru anii respectivi.

Data limită de prezentare a dosarelor la concurs este 15 octombrie 2017. Data limită de desfășurare a concursului este 25 decembrie 2017.

Proiectele culturale care vor fi finanțate de la buget în anul 2018 sunt clasificate în 8 categorii: Artă populară și muzeografie, Arte vizuale, Cinematografie, Cultură-comunitate, Literatură, Muzică, Patrimoniu cultural, Teatru.

Proiectele vor fi analizate în baza următoarelor criterii:

– capacitatea asociației de a realiza proiectul;

– fundamentarea obiectivelor;

– motivarea bugetului;

– capacitatea asociației de a atrage resurse financiare și parteneri;

– importanţa culturală a proiectului;

– importanţa socială a proiectului;

– actualitatea proiectului, încadrarea în obiectivele și acțiunile strategiei de dezvoltare a culturii naționale;

– impactul proiectului;

– durabilitatea proiectului;

– calitatea mecanismului de monitorizare și evaluare a rezultatelor.

În cadrul proiectelor culturale nu pot fi finanţate:

– ajutorul umanitar sau activităţile de caritate;

– activităţile politice şi de partid;

– cercetările strict academice, inclusiv conferinţele şi/sau călătoriile individuale în străinătate;

– activităţile comerciale;

– proiectele ce presupun dezvoltarea instituţională primară a organizaţiilor.

Nu vor fi selectate proiectele asociaţiilor obşteşti care:

– au prezentat documentaţie incompletă și nu au reacționat la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării de a suplini aceste lipse în termen de 5 zile;

– au conturile bancare blocate;

– nu au respectat un contract de finanţare în ultimii doi ani sau au prezentat în aceeași perioadă declaraţii inexacte la o participare anterioară.

Pentru mai multe detalii contactaţi pe domnul Ion Mischevca, consultant, Direcția cooperare internațională, tel: (022) 233 903, mob.: 067 662 027, email: europa.creativa@mc.gov.md