Blog Noutăți

Lansarea apelurilor de proiecte din cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 – 2020

Programul Operațional Comun România-Republica Moldova 2014 – 2020 a lansat două apelurile de propuneri de proiecte apelurile sunt deschise  pentru proiecte „hard” şi pentru proiecte „soft”.

Primul apel de proiecte se adresează proiectelor „hard” (proiecte a căror componentă de infrastructură depășește un milion de euro) și va avea o alocare financiară totală disponibilă de 32 500 000 euro.

Cel de-al doilea apel, destinat proiectelor „soft” (proiecte care nu includ o componentă de infrastructură sau a căror componentă de infrastructură are o valoare mai mică de un milion de euro) va avea o alocare financiară disponibilă de 16 102 160 euro. Totodată,  rata de cofinanțare trebuie să fie de cel puțin 10% din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

Beneficiarii eligibili: autorități publice locale, organizații non-guvernamentale, instituții educaționale, organizații  de cercetare, instituții culturale, alte organizații relevante, având sediul în aria programului (România – județele Botoșani, Iași, Vaslui, Galați, și Republica Moldova – întreg teritoriul).

Evenimentele de informare și sesiunile de instruire pentru potențialii aplicanți vor fi organizate de către Cancelaria de Stat în colaborare cu Secretariatul Tehnic al Programului în perioada februarie – martie 2018, iar detalii cu privire la data și locul desfășurării acestor evenimente de informare vor fi anunțate în timp util pe pagina programului:  http://www.ro-md.ro-ua-md.net/apeluri/apeluri-deschise/ și a Cancelariei de Stat: http://cancelaria.gov.md/.

 

Pentru descrierea detaliată a apelurilor de propuneri de proiecte, inclusiv regulile de eligibilitate şi depunere, precum şi pentru mai multe informaţii privind procesul de selecţie, accesați Ghidul Aplicantului care poate fi descărcat de pe website-ul programului sau accesând următorul link: 

pentru proiecte „hard”: http://www.ro-md.ro-ua-md.net/apelul-1-proiecte-hard/

pentru proiecte „soft”: http://www.ro-md.ro-ua-md.net/apelul-2-proiecte-soft/

 

Pentru detalii puteţi contacta persoanele din cadrul Oficiului pentru Programele transfrontaliere din cadrul Cancelariei de Stat la numărul de telefon 0 22 250 411 și e-mail: catalina.arghir@gov.mdtatiana.udrea@gov.md.